Visi Liepājas deju un koru apriņķa kolektīvi ir Svētku dalībnieki

30.04.2013

Jaunuma titlulattēls

Nedēļas nogalē notikušajās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skatēs Liepājas koru un deju apriņķa kolektīvi apliecināja savu gatavību žūriju priekšā, un visi tika apstiprināti kā vasarā gaidāmo svētku dalībnieki.

Sestdien, 27. aprīlī, Nīcas kultūras namā jau no agra rīta valdīja īpaša rosība un svinīga gaisotne. Tur savu gatavību svētkiem apliecināja 24 deju kolektīvi no Liepājas pilsētas, Durbes, Aizputes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem.

Liepājas deju apriņķa kolektīvus vērtēja un kā XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībniekus apstiprināja svētku lieluzveduma „Tēvu laipas” mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs Jānis Ērglis, Latvijas Nacionālā kultūras centra Dejas mākslas eksperte Maruta Alpa, Svētku virsvadītājs Rolands Juraševskis, Svētku virsvadītājas un horeogrāfes Taiga Ludborža un Gunta Skuja, Svētku Goda virsvadītāja, horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte un etnogrāfe, vēstures doktore Aija Jansone, kura skatē veica latviešu tautas tērpu izvērtēšanu un atlasi tautas tērpu skatei – uzvedumam, kā arī žūrijas komisijas sekretāre Margarita Lukjanska.

Deju kolektīvus žūrija vērtēja atbilstoši šādiem kritērijiem: dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāte, izpildījuma muzikalitāte, tautas tērpu valkāšanas kultūra un pareizība, deju kolektīva skatuves kultūra un kopiespaids.

Atbilstoši skatē iegūtajam punktu skaitam, deju kolektīvam piešķir kvalitātes pakāpi. Maksimālais žūrijas piešķirtais punktu skaits ir 50, bet A, B1, B2 un D kvalitātes grupām, atbilstoši nolikumam var tikt piešķirti papildus punkti, kuri tiek pieskaitīti klāt žūrijas vērtējumam. A grupa papildus var saņemt 15 punktus, B1  un D – 10, bet B2 grupa – 5 punktus.  B1 un D grupas kolektīvi augstāko pakāpi saņem, ja kopvērtējumā iegūst 55 – 60 punktus, B2 grupa, ja 50 – 55, bet C, E un F grupas kolektīvi, ja 45 – 50 punktus. Savukārt pirmās pakāpes diplomu B1 un D grupas kolektīvs saņem, ja iegūst 50 – 54.9 punktus, B2 grupas, ja iegūst 45 – 49.9, bet C, E un F grupas, ja saņem 40 – 44.9 punktus.

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skatē Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra tautas deju ansamblis „Rucavietis” kļuva par otro labāko Liepājas deju apriņķa kolektīvu, iegūstot 53.8 punktus un saņemot pirmās pakāpes diplomu. Augstāko vērtējumu šajā grupā saņēma Liepājas Universitātes tautas deju kolektīvs „Banga”, iegūstot 54.00 punktus. Lieliski sevi parādīja un savu gatavību svētiem apliecināja arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra tautas deju ansambļa „Rucavietis” studijas grupa (40.3 punkti), vidējās paaudzes deju kolektīvi „Kvēle” (43.9) un „Vaduguns” (43.2) un senioru deju kolektīvs „Sidrabvilnis” (41.8 punkti), kuri saņēma pirmās pakāpes diplomus, kā arī jauniešu deju kolektīvs „Kvēle” (38.3 punkti), kuri saņēma otrās pakāpes diplomus.

Savukārt svētdien, 28. aprīlī, 10 Liepājas pilsētas kori un 11 Liepājas koru apriņķa – Grobiņas, Priekules, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Aizputes un Vaiņodes – kori, no tiem 6 sieviešu, 2 vīru un 13 jauktie kori pulcējās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, lai XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koru skatē žūrijai apliecinātu savu gatavību svētkiem.

Liepājas koru apriņķa skates dalībniekus vērtēja un visus kā XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībniekus atzina žūrija – svētku Noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs, Ventspils koru apriņķa virsdiriģents un Rīgas pilsētas vīru koru virsdiriģents Ivars Cinkuss, Svētku Noslēguma koncerta mākslinieciskā vadītāja, Ogres koru apriņķa virsdiriģente un Rīgas pilsētas sieviešu koru virsdiriģente Aira Birziņa, Svētku Noslēguma koncerta Goda virsdiriģents Juris Kļaviņš, Svētku Noslēguma koncerta virsdiriģents un Cēsu koru apriņķa virsdiriģents Mārtiņš Klišāns un Svētku Noslēguma koncerta virsdiriģents un Limbažu koru apriņķa virsdiriģents Kaspars Ādamsons. Koru tautas tērpus vērtēja etnogrāfe Anete Karlsone.

Uzstāšanās laikā žūrija vērtēja kolektīva māksliniecisko un tehnisko sniegumu.

Jaukto koru grupā, kuri izpildīja pilnu Dziesmu svētku repertuāru, par Liepājas apriņķa labākajiem koriem, saņēmot augstākās pakāpes diplomus, atzina un uz Koru karu finālu Rīgā izvirzīja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktos korus „Laiks” (46.11 punkti)  un „INTIS” (45.00 punkti).  Sieviešu koru grupā augstākās pakāpes diplomus saņēma un uz Koru karu finālu Rīgā izvirzīja gan Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu kori „Aija” (45.00), gan Liepājas Universitātes sieviešu kori „Atbalss” (45.00).

Pirmās pakāpes diplomus saņēma arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktie kori „Lauma” (42.44) un „Līva” (41.89), bet otrās pakāpes diplomus saņēma jauktais koris „Kursa” (38.11), kurš izpildīja nepilnu Dziesmu svētku repertuāru un vīru koris „Dziedonis”.

Uzziņai:
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skatē
I pakāpes diplomus saņēma:
Liepājas Universitātes tautas deju kolektīvs „Banga” (vadītāja Kristīne Finka), Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra tautas deju ansamblis „Rucavietis” (vadītāja Sandra Blumbaha), Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības „Vaduguns” tautas deju ansamblis „Vaduguns”, Grobiņas jauniešu deju kolektīvs „Spararats” (vadītāja Inga Papirte), Liepājas jauniešu deju kolektīvs „A + G” (vadītāja Inga Papirte), Durbes novada jauniešu deju kolektīvs „Lindale” (vadītāja Kristīne Finka), Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” jauniešu deju kolektīvs „Odziņa” (vadītāja Inta Āboliņa), Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas deju kolektīvs „Jumītis” (vadītāja Ilze Jurgilēviča), Vaiņodes jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Maira Strēle), Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra tautas deju ansamblis „Rucavietis” studijas grupa (vadītāja Sandra Blumbaha), Pāvilostas jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Daiga Cābele), Nīcas jauniešu deju kolektīvs „Rietumvējš” (vadītāja Agija Kaunese), Pāvilostas novada Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” (vadītāja Kristīne Jaunbrūna), Grobiņas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sudmaliņas” (vadītāja Valda Grīnfelde), Nīcas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nīca” (vadītāja Maruta Puķīte), Gobiņas novada Gaviezes vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Iveta Dambe), Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvi  „Kvēle” (vadītāja Ingrīda Lūka) un „Vaduguns” (vadītāja Kristīne Jaunbrūna) un senioru deju kolektīvs „Sidrabvilnis” (vadītāja Ingrīda Lūka).

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skatē II pakāpes diplomus saņēma:
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Kvēle” (vadītāja Ilze Kozika), Durbes novada Vecpils pagasta jauniešu deju kolektīvs „Lāņupīte” (vadītāja Sandra Blumbaha), Priekules jauniešu deju kolektīvs „Priecele” (vadītāja Inguna Zēģelniece), Durbes novada Tadaiķu pagasta Lieģu vidējās paaudzes deju kolektīvs „Re, kā” (vadītāja Inta Āboliņa) un Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Daiga Cābele).

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skatē augstākās pakāpes diplomu saņēma un uz Koru karu finālu izvirzīja:
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktos korus „Laiks” (diriģente Ilze Balode, kormeistare Laura Bluķe) , „INTIS” (diriģente Ilze Valce, vokāla pedagoģe Mārīte Lazdāne), sieviešu koris  „Aija” (diriģente Gunta Vite, kormeistare Antra Berga, vokālā pedagoģe Līga Jekševica) un Liepājas Universitātes sieviešu koris „Atbalss” (diriģentes Ilze Valce, kormeistare Olga Blauzde).

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skatē I pakāpes diplomus saņēma:
Grobiņas pilsētas jauktais koris „Vēl” (diriģente Anita Elere), Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktie kori „Lauma” (diriģente Mirdz Paipare) un „Līva” (diriģents Jēkabs Ozoliņš), Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas jauniešu koris (diriģents Jēkabs Ozoliņš), Vaiņodes novada jauktais koris (diriģente Ilze Balode), Liepājas jauktais koris „Gana” (diriģenti Agita Čakša un Andris Mockus), Priekules sieviešu koris (diriģente Gunta Vite, kormeistare Skaidrs Klasiņa), Pāvilostas sieviešu koris (diriģenti Renārs Juzups un Liene Breča) un Nīcas vīru koris (diriģents Jēkabs Ozoliņš). Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris, vīru koris „Dziedonis” (diriģents Valdis Aivars).

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skatē II pakāpes diplomus saņēma:
Aizputes novada Cīravas pagasta jauktais koris (diriģente Ieva Peterlevica), Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris „Kursa” (diriģente Ilze Āboliņa), Aizputes pilsētas jauktais koris „Kurzeme” (diriģente Vineta Snipke), Aizputes novada Kazdangas pagasta jauktais koris (diriģents Artis Ābele), Priekules novada Kalētu pagasta jauktais koris „Kalēti” (diriģente Olita Mauerzaka), Nīcas sieviešu koris (diriģente Līga Amerika-Ansina, kormeistare Inese Egle), Durbes kultūras nama sieviešu koris „Durbe” (diriģents Renārs Juzups ) un Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vīru koris „Dziedonis” (diriģents Valdis Aivars).

Informāciju sagatavojušas:
Anda Birkenberga
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja