Kontakti

Iestādes rekvizīti:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“KUTŪRAS PĀRVALDE” struktūrvienība
“Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs”

Reģistrācijas nr.: 90002008987
Banka: A/S “SEB Banka”
Konta nr.: LV07UNLA0021303201110
Kods: UNLALV2X

Rožu laukums 5/6,
Liepāja, LV-3401
kulturas.centrs@liepaja.lv

Direktore

Baiba KĻAVA

tālr.: 6 34 24791 e-pasts: baiba.klava@liepaja.lv
Direktores vietnieks

Ilgvars ŽILINSKIS

tālr.: 6 34 23505 e-pasts: ilgvars.zilinskis@liepaja.lv
Biroja administratore (I-V 9.00-17.00)

Aija BALCERE

tālr.: 6 34 23505 mob.tālr.: 20254202 e-pasts: aija.balcere@liepaja.lv
Projektu vadītāja

Selēna VASIĻJEVA

tālr.: 6 34 81253 e-pasts: selena.vasiljeva@liepaja.lv
Projektu vadītāja

Signe BLUMBERGA

tālr.: 6 34 81253 e-pasts: signe.blumberga@liepaja.lv
Sabiedriskās attiecības un mārketings

Iveta ŠTELMAHERE

tālr.: 6 34 81253 e-pasts: iveta.stelmahere@liepaja.lv
Noliktavas pārzine

Viktorija FAULBAUMA

tālr.: 6 34 81254 e-pasts: viktorija.faulbauma@liepaja.lv