Caur tradīcijām un jaunradi - vienoti kultūrā

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
„Tautas mākslas un kultūras centrs”

Mūsu darbības mērķis ir piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, kā arī veidot un uzturēt labvēlīgu kultūrvidi sabiedrības jaunradei un sociālajai līdzdalībai.

Jaunumi

Visi jaunumi

Lietišķās mākslas centrs "DĀRZA IELA"

Tuvākie pasākumi

Visi pasākumi
Visas galerijas