Liepājas apriņķa deju kolektīvi un kori apliecinās savu gatavību Svētkiem

24.04.2013

Jaunuma titlulattēls 

27. aprīlī Nīcas kultūras namā savu gatavību XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem apliecinās Liepājas apriņķa deju kolektīvi, savukārt 28. aprīlī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā savu māksliniecisko līmeni un gatavību svētkiem rādīs Liepājas koru apriņķa jauktie, sieviešu un vīru kori.

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Liepājas koru un deju apriņķa kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skates rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas Tautas mākslas un kultūras centru un Liepājas koru un deju apriņķa virsvadītājām Ilzi Valci un Valdu Grīnfeldi.

Gatavojoties Svētkiem, 27. aprīlī, sākot no pulksten 12.00 Nīcas kultūras namā savu gatavību svētkiem apliecinās visi potenciālie Dziesmu un Deju svētku dalībnieki – 22 deju kolektīvi no Liepājas pilsētas, Durbes, Aizputes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem.

Skates mērķis ir noteikt koprepertuāra apguves līmeni un svētku dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, tādēļ, atbilstoši nolikumam, gan jauniešu (B un C grupas), gan vidējās paaudzes (D un E grupas) deju kolektīvi skatē izpildīs trīs dejas (divas izlozes un vienu izvēles), bet senioru (F grupa) deju kolektīvi – divas dejas (vienu izlozes un vienu izvēles) no Deju lieluzveduma „Tēvu laipas” koprepertuāra.

Liepājas deju apriņķa kolektīvus vērtēs XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku lieluzveduma „Tēvu laipas” mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs Jānis Ērglis, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore, Latvijas Nacionālās operas pedagoģe un repetitore Gunta Bāliņa, Svētku virsvadītājs Rolands Juraševskis, Svētku virsvadītājas un horeogrāfes Taiga Ludborža un Gunta Skuja, Svētku Goda virsvadītāja, horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte un etnogrāfe, vēstures doktore Aija Jansone, kura skatē veiks Latviešu tautas tērpu izvērtēšanu un atlasi tautas tērpu skatei – uzvedumam, kā arī žūrijas komisijas sekretāre Margarita Lukjanska.

Savukārt 28. aprīlī, sākot no pulksten 11:00 Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koru skatē piedalīsies un savu gatavību svētkiem apliecinās 10 Liepājas pilsētas kori un 11 Liepājas koru apriņķa – Grobiņas, Priekules, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Aizputes un Vaiņodes – kori, no tiem 6 sieviešu, 2 vīru un 13 jauktie kori.

Skates mērķis ir izvērtēt koru Svētku koprepertuāra apguves līmeni, konstatēt Dziesmu un Deju svētku dalībnieku kvantitatīvo sastāvu, kā arī noteikt skates fināla – konkursa „Koru kari” dalībniekus.

Atbilstoši nolikumam, sieviešu un vīru kori skatē dziedās trīs dziesmas – divus izlozes skaņdarbus no koprepertuāra (sieviešu un vīru koru) un vienu brīvas izvēles dziesmu no Svētku koprepertuāra (svētku Noslēguma koncerta). Arī jauktie kori skatē izpildīs trīs dziesmas – divus izlozes skaņdarbus un vienu dziesmu pēc izvēles no Svētku koprepertuāra. Skates noslēgumā kopkoris izpildīs divas Svētku koprepertuāra dziesmas.

Uzstāšanās laikā žūrija vērtēs kolektīva māksliniecisko un tehnisko sniegumu.

Liepājas koru apriņķa skates dalībniekus vērtēs XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs, Ventspils koru apriņķa virsdiriģents un Rīgas pilsētas vīru koru virsdiriģents Ivars Cinkuss, Svētku Noslēguma koncerta mākslinieciskā vadītāja, Ogres koru apriņķa virsdiriģente un Rīgas pilsētas sieviešu koru virsdiriģente Aira Birziņa, Svētku Noslēguma koncerta Goda virsdiriģents Juris Kļaviņš, Svētku Noslēguma koncerta virsdiriģents un Cēsu koru apriņķa virsdiriģents Mārtiņš Klišāns un Svētku Noslēguma koncerta virsdiriģents un Limbažu koru apriņķa virsdiriģents Kaspars Ādamsons. Koru tautas tērpus vērtēs etnogrāfe Anete Karlsone.

Turēsim īkšķus par savējiem!

Uzziņai:
Sestdien, 27.aprīlī Nīcas kultūras namā Liepājas apriņķa deju kolektīvu skatē piedalīsies Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Kvēle” (vadītāja Ilze Kozika), tautas deju ansamblis „Rucavietis” studija un tautas deju ansamblis „Rucavietis” (vadītāja Sandra Blumbaha), vidējās paaudzes deju kolektīvi „Kvēle” (vadītāja Ingrīda Lūka) un „Vaduguns” (vadītāja Kristīne Jaunbrūna) un senioru deju kolektīvs „Sidrabvilnis” (vadītāja Ingrīda Lūka), Grobiņas jauniešu deju kolektīvs „Spararats” (vadītāja Inga Papirte), Liepājas jauniešu deju kolektīvs „A + G” (vadītāja Inga Papirte), Liepājas Universitātes tautas deju kolektīvs „Banga” (vadītāja Kristīne Finka), Grobiņas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sudmaliņas” (vadītāja Valda Grīnfelde), Pāvilostas novada Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” (vadītāja Kristīne Jaunbrūna), Nīcas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nīca” (vadītāja Maruta Puķīte), Durbes novada Tadaiķu pagasta Lieģu vidējās paaudzes deju kolektīvs „Re, kā” (vadītāja Inta Āboliņa), Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Daiga Cābele), Gobiņas novada Gaviezes vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Iveta Dambe), Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” jauniešu deju kolektīvs „Odziņa” (vadītāja Inta Āboliņa), Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas deju kolektīvs „Jumītis” (vadītāja Ilze Jurgilēviča), Pāvilostas jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Daiga Cābele), Priekules jauniešu deju kolektīvs „Priecele” (vadītāja Inguna Zēģelniece), Vaiņodes jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Maira Strēle), Durbes novada Vecpils pagasta jauniešu deju kolektīvs „Lāņupīte” (vadītāja Sandra Blumbaha), Durbes novada jauniešu deju kolektīvs „Lindale” (vadītāja Kristīne Finka) un Nīcas jauniešu deju kolektīvs „Rietumvējš” (vadītāja Agija Kaunese).

Svētdien, 28.aprīlī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā Latvijas koru skatē savu gatavību svētkiem apliecinās Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris „Aija” (diriģente Gunta Vite, kormeistare Antra Berga, vokālā pedagoģe Līga Jekševica), vīru koris „Dziedonis” (diriģents Valdis Aivars), jauktie kori „INTIS” (diriģente Ilze Valce, vokāla pedagoģe Mārīte Lazdāne),), „Kursa” (diriģente Ilze Āboliņa), „Lauma” (diriģente Mirdz Paipare), „Laiks” (diriģente Ilze Balode, kormeistare Laura Bluķe) un „Līva” (diriģents Jēkabs Ozoliņš), Liepājas Universitātes sieviešu koris „Atbalss” (diriģentes Ilze Valce, kormeistare Olga Blauzde), Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas jauniešu koris (diriģents Jēkabs Ozoliņš), Liepājas jauktais koris „Gana” (diriģenti Agita Čakša un Andris Mockus), Durbes kultūras nama sieviešu koris „Durbe” (diriģents Renārs Juzups ), Priekules sieviešu koris (diriģente Gunta Vite, kormeistare Skaidrs Klasiņa), Nīcas sieviešu koris (diriģente Līga Amerika-Ansina, kormeistare Inese Egle) un Pāvilostas sieviešu koris (diriģenti Renārs Juzups un Liene Breča), Nīcas vīru koris (diriģents Jēkabs Ozoliņš), kā arī Aizputes pilsētas jauktais koris „Kurzeme” (diriģente Vineta Snipke), Grobiņas pilsētas jauktais koris „Vēl” (diriģente Anita Elere), Priekules novada Kalētu pagasta jauktais koris „Kalēti” (diriģente Olita Mauerzaka), Aizputes novada Cīravas pagasta jauktais koris (diriģente Ieva Peterlevica), Aizputes novada Kazdangas pagasta jauktais koris (diriģents Artis Ābele) un Vaiņodes novada jauktais koris (diriģente Ilze Balode).

Informāciju sagatavojušas:
Zane Šmite
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Sabiedrisko attiecību praktikante
un
Anda Birkenberga
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja