Tautas deju ansamblis „Rucavietis” piedalās Jaunrades deju konkursā Valmierā

22.01.2014

Jaunuma titlulattēls

25. janvārī Valmieras Kultūras centrā notiks gadskārtējais Jaunrades deju konkurss, kurā piedalīsies arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Tautas deju ansamblis „Rucavietis”, izpildot četras kolektīva vadītājas Sandras Blumbahas oriģināldejas.

Jaunrades deju konkurss astoņpadsmit gadu laikā kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem latviešu dejas nozarē. Ik gadu Valmierā tiekas Latvijas dejas profesionāļi un mīļotāji, lai rādītu savas idejas un vērtētu citu sniegumu. Konkursa uzdevums ir nodrošināt mākslinieciski augstvērtīga repertuāra izveidi Latvijas tautas deju kolektīviem, stimulēt horeogrāfus jaunrades darbam un sadarbībai ar komponistiem.

Pateicoties Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Tautas deju ansambļa „Rucavietis” vadītājas Sandras Blumbahas radošajam garam un unikālajām darba spējām, viņas vadītais kolektīvs – Tautas deju ansamblis (TDA) „Rucavietis” –  jau otro reizi piedalīsies XVIII Jaunrades deju konkursā Valmierā. Pirmoreiz (2012. gadā) tas žūrijas un skatītāju vērtējumam izdejoja vadītājas diplomdarba deju „Es uzkāpu debesīs” (Tautas mūzika Ievas Tālbergas apdarē).

Šoreiz TDA „Rucavietis” uz Valmieru „vedīs” četras kolektīva vadītājas Sandras Blumbahas iestudētās dejas – „Teku, teku pa celiņu” (Tautas mūzika postfolkgrupas „Zari” apdarē), „Kas grib laba kumeliņa” (Tautas mūzika postfolkgrupas „Zari” apdarē), „Precību dancis” (Ievas Tālbergas mūzika) un „Līgo dancis” (Artūra Reinika mūzika).

Atbilstoši konkursa nolikumam, vadītāja dalību pieteikusi jauno autoru grupā, kurā var piedalīties autori, kuriem nav vai ir neliela pieredze deju veidošanā.

Divas no dejām „Precību dancis” un „Līgo dancis”  ir tapušas iepriekšējā sezonā un jau pagūtas izrādīt gan pie mums Liepājā, gan citur Latvijā, tai skaitā arī 2012. gada Jaunrades deju konkursā Ogrē, kur Latviešu deju skolas absolventu grupā „Līgo dancis” ieguva 3. vietu, savukārt „Precību dancis” 2. vietu.

Kā stāsta deju autore Sandra Blumbaha: „Visizauklētākā un izlolotākā deja ir „Precību dancis”, kuru esmu veidojusi kopā ar mūziķi Ievu Tālbergu. Deja ir par aktuālu tēmu – mīlestību. Tas ir stāsts – kā Latvju bāleliņš atrod savu izredzēto. Atbilstoši sižetiskajai līnijai tika meklētas tautas dziesmas, iespēlēta un iedziedāta mūzika. Lai muzikālais skanējums vairāk saplūstu kopā ar dejojumu, to ar Ievu nedaudz pamainījām un uz Valmieru esam sagatavojušas pilnīgi jaunu ierakstu”.

„Teku, teku pa celiņu” un „Kas grib laba kumeliņa” ir jaunākās Sandras radītās oriģināldejas. Liepājniekiem un pilsētas viesiem tās bija iespēja redzēt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” rīkotajā 18. novembra svētku pasākuma koncertā „ZĪMES”.

„Dejas veidotas uz postfolkgrupas „Zari” tautas dziesmu apdarēm. Tās ir nedaudz stilizētas un ar mūsdienīgu pieskaņu. Dejotājiem, protams, tas ir jauns izaicinājums, taču viņi paši ir atzinuši, ka tās dejojot gūst patiesu gandarījumu,” stāsta deju autore.

„Saka: „Iedod velnam mazo pirkstiņu, tas paņems visu roku.” Tāpat ir ar Valmieras jaunrades deju konkursu – kas reiz tajā ir piedalījies, vēlas atgriezties tur atkal un atkal,” smejoties saka Sandra Blumbaha.

Savukārt „Rucavieša” dejotāji atzīst, ka nebrauc uz Valmieru pēc godalgotām vietām. „Tas nav mūsu mērķis. Mēs braucam piedalīties šai „deju gadatirgū”, sajust to īpašo auru, saņemt kārtīgu emociju un motivācijas devu turpmākajai sezonai, lai kolektīvs turpinātu augt un pilnveidoties,” saka dejotāji.

Jaunrades deju konkurss ir ne tikai iespēja redzēt jaunākās oriģināldejas, bet arī satikt deju kolektīvu vadītājus no visas Latvijas, deju apriņķu virsvadītājus, Deju svētku virsvadītājus, Deju svētku goda virsvadītājus, horeogrāfus, Latvijas Nacionālā kultūras centra Latviešu tautas dejas speciālistus un zinātājus.

Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte Maruta Alpa stāsta, ka jauno autoru deju vērtēšana atsevišķi no pieredzējušu horeogrāfu darbiem Jaunrades deju konkursā aizsākta 2012. gadā un  jau trešo gadu saņemts apstiprinājums, ka šāds lēmums bijis pareizs, jo tas iedrošina savas dejas konkursam pieteikt ne mazums vēl neatklāto talantu.

Šogad konkursā jauno autoru grupā piedalīsies 30 jaunie autori, šāds debitantu un autoru ar nelielu pieredzi skaits konkursā piedalās pirmo reizi. Savukārt pieredzes bagāto autoru grupā startēs 18 autori, to vidū arī Deju svētku virsvadītāji Jānis Purviņš, Taiga Ludborža, Agris Daņiļēvičs, Ilmārs Dreļs, Jānis Marcinkevičs, Gunta Skuja, Iluta Mistre, Māra Simsone no Kanādas un Vilnis Birnbaums no ASV.

Konkursā pieteikts īpaši liels skaits deju – 85, kuras izdejos kopā pavisam 47 kolektīvi no visiem Latvijas novadiem.