Gatavojas Starptautiskajam folkloras festivālam „BALTICA 2015”

17.01.2014

Jaunuma titlulattēls  Jaunuma titlulattēls

2015. gadā Latvijā notiks starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015”, kuram cītīgi gatavojas arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra folkloras kopu „Saknes” un „Vēlava” dalībnieki un vadītājas Rudīte Nikolovska un Vija Laipniece.

Lai izvērtētu folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu ar tradicionālo kultūru saistītu izpildītāju kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, kā arī māksliniecisko līmeni, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” skates, kas visā Latvijā notiks laika posmā no šā gada 1. februāra līdz 5. maijam. Arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra folkloras kopas „Saknes” (vadītāja Rudīte Nikolovska) un „Vēlava” (vadītāja Vija Laipniece) no festivāla rīkotājiem ir saņēmušas uzaicinājumu piedalīties skatē, tādēļ jau 23. februārī abas kopas Blīdenes Kultūras namā kopā ar folkloras kopām, etnogrāfiskajiem ansambļiem un citiem ar tradicionālo kultūru saistītiem izpildītājiem no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Saldus un Skrundas novadiem apliecinās savu māksliniecisko līmeni un gatavību festivālam.

2015. gada folkloras festivāla tēma ir „Mantojums”, kas sniedz iespēju ikvienam dalībniekam parādīt savas darbības misiju, savu vietu pasaulē un tradicionālajā kultūrā. Tā var būt gan darbošanās gadskārtu un citos svētkos novada ietvaros, gan tradīciju padziļināta pētīšana un apguve, gan arī izteikta virzība uz koncertdarbību un skatuvi, tā popularizējot nemateriālo kultūras mantojumu.

Gatavojoties festivālam, Latvijas Nacionālais kultūras centrs ikvienam interesantam piedāvā arī paplašināt savas zināšanas Folkloras skolā. Tajā būs iespēja mācīties kokles spēli pie Valda Muktupāvela, izzināt pilskalnus kopā ar Juri Urtānu, kopā ar Ritu Grāveri noskaidrot latviešu antropoloģiskos tipus – to visu, kā arī zināšanas par tautas mūziku Latvijas novados un pasaulē, tautas tērpiem un dainu tekstiem būs iespēja apgūt Folkloras skolā. Savas zināšanas paplašināt un šo unikālo iespēju izmantot nolēmušas arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra folkloras kopu vadītājas Vija Laipniece un Rudīte Nikolovska.

Mācību darbs Folkloras skolā tiks organizēts piecās sesijās – katras sesijas ilgums ir viena nedēļa (piecas darba dienas). Pirmā sesija darbosies jau no 2014. gada 20. līdz 24. janvārim. Nākamās sesijas plānotas šī gada aprīlī un oktobrī, kā arī 2015. gada janvārī un aprīlī

Uzziņai:
Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica” ir Baltijas tautām nozīmīgs notikums, kas demonstrē tradicionālās kultūras vērtības – dziesmas, instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas, kā arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību, un citas tautas kultūras izpausmes formas. Festivālā piedalās etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, tautas mūzikas grupas, stāstnieki un citi individuālie izpildītāji. 2012. gadā festivāls, atzīmējot tā 25. jubileju, notika Latvijā, 2013.gadā „Baltica” norisinājās Igaunijā, savukārt, šogad festivālu rīkos Lietuva.