Aicina uz bērnu tautas deju svētkiem „Pilna sauja dzintariņu”

03.02.2014

Jaunuma titlulattēls

Liepājas pilsētas domes Tautas mākslas un kultūras centra bērnu deju kolektīvs „Krustiņi” un  vadītāja Inta Āboliņa aicina Latvijas kultūras centru, interešu izglītības centru, izglītības iestāžu bērnu un jauniešu deju kolektīvus uz bērnu tautas deju svētkiem „Pilna sauja dzintariņu”, kas notiks  2014. gada 28.martā Liepājā.

2014.gada 28.martā jau 11. reizi uz Liepāju tiek aicināti Latvijas kultūras centru, interešu izglītības centru, izglītības iestāžu bērnu un jauniešu deju kolektīvu dejotāji lai, jautrā deju solī gūtu prieku paši un priecētu arī citus.

Svētku mērķis ir gan stiprināt Dziesmu un deju svētku tradīciju un sekmēt bērnu un jauniešu deju kolektīvu radošās aktivitātes, gan, pulcējot tos vienkopus, veicināt vadītāju jaunradi un sadarbību profesionālās meistarības jomā, gan arī rosināt bērnos un jauniešos interesi par latviešu tautas deju kā mērķtiecīgu pašapliecināšanās un pilnveidošanās iespēju.

Lielkoncertā, kas notiks Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē, katra deju kolektīva vecuma grupa uzstājas ar 2 vai 3 dejām (koncerta rīkotāji izvēlas dejas un sagatavo koncerta programmu, ņemot vērā iesūtīto repertuāru).

Par labu tradīciju kļuvusi arī svētku dalībnieku viesošanās Liepājas skolās, kurās tautas deju kolektīvi uzstājas ar krāšņām koncertprogrammām.

Deju kolektīviem līdz 2014.gada 21.februārim jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodas Liepājas pilsētas domes Tautas mākslas un kultūras centra mājas lapā //www.liepajaskc.lv/nolikumi-2/ un jānosūta elektroniski uz e-pastu: anete.strazda@dome.liepaja.lv vai pa faksu 63423505.

Sīkāk ar tautas deju svētku nolikumu ir iespējams iepazīties šeit: //www.liepajaskc.lv/nolikumi-2/.