Svētdien notiek Liepājas koru apriņķa koru skate

16.04.2015

Jaunuma titlulattēls

Svētdien, 19. aprīlī, no pulksten 11.00 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notiks Liepājas koru apriņķa sieviešu, vīru un jaukto koru skate, kurā, gatavojoties šogad gaidāmajiem Republikas nozīmes Dziesmu svētkiem un Dziesmu dienām, savu sniegumu rādīs Liepājas pilsētas un Aizputes, Cīravas, Durbes, Grobiņas, Kalētu, Kazdangas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes novadu kori.

Gatavojoties 2018. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem un lai nodrošinātu amatieru koru darbības procesa nepārtrauktību, veicinātu amatieru koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, tālāk pilnveidotu Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai nozīmīgo izpausmi – koru kopdziedāšanas tradīciju, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām 2015. gadā rīko amatieru koru skates. Liepājas koru apriņķa kori šogad gatavojas tādām norisēm kā “Latviešu IV Vispārīgie Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā – 120”, kas norisināsies 30. maijā, “Dobeles Dziesmu svētkiem – 145”, kas notiks 20. jūnijā, “VIII Ziemeļu – Baltijas valstu Dziesmu svētki”, kas dalībniekus pulcēs Rīgā no 25. – 28. jūnijam, un Jāzepa Vītola Mūzikas dienām Gaujienā laikā no 24.- 25. jūlijam.

Skatē katrs koris dziedās trīs dziesmas – vienu izlozes un vienu izvēles skaņdarbu no to svētku repertuāra, kuros katrs koris piedalās, bet trešo – brīvas izvēles dziesmu. Liepājas koru apriņķa koru sniegumu vērtēs žūrija – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras emeritētais profesors, Saldus un Dobeles koru apriņķu virsdiriģents, Vispārējo Latviešu dziesmu svētku virsdiriģents Jānis Zirnis, Emiļa Melngaila Liepājas mūzikas vidusskolas pedagogs, diriģents Andris Lekstutis un viņa jaunākais kolēģis – pedagogs, komponists un diriģents Andris Kontauts. Skatē žūrija katru amatieru kori vērtē pēc vienotas – 50 punktu sistēmas atbilstoši mākslinieciskajam un tehniskajam sniegumam un, atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, katram skates dalībniekam izsniedz noteiktas pakāpes diplomu.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā sieviešu, vīru un jaukto koru sniegumu klausīties aicināts ikviens interesents. No pulksten 11.00 savu meistarību rādīs vīru koris “Nīca” (mākslinieciskais vadītājs Jēkabs Ozoliņš, diriģents Aldis Jurga), sieviešu koris “Atbalss” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce, diriģente Olga Blauzde), Priekules pilsētas Kultūras nama sieviešu koris (diriģente Gunta Vite), Nīcas sieviešu koris (diriģente Līga Amerika-Ansiņa, kormeistare Inese Egle), Pāvilostas sieviešu koris “Sīga” (diriģente Liene Breča), Durbes sieviešu koris “Durbe” (diriģents Renārs Juzups, kormeistare Līga Strēle) un Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris “Aija” (diriģente Gunta Vite, kormeistare Antra Berga, vokālā pedagoģe Līga Jekševica). Savukārt no pulksten 13.30 dzirdēsim Liepājas apkaimes novadu jauktos korus – Cīravas pagasta jaukto kori (diriģente Sintija Pīrāga), Kazdangas jaukto kori (diriģents Artis Ābele), Aizputes jaukto kori “Kurzeme” (diriģente Vineta Snipke), Vaiņodes novada jaukto kori (diriģente Ilze Balode), Grobiņas jaukto kori “Vēl” (diriģente Anita Elere) un Kalētu pagasta jaukto kori “Kalēti” (diriģente Olita Mauerzaka). Liepājas pilsētas jauktos korus ikviens aicināts novērtēt no pulksten 15.30, kad žūrijas priekšā stāsies Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktie kori – “Kursa” (diriģente Ilze Āboliņa), “Līva” (diriģents Jēkabs Ozoliņš), “Lauma” (diriģente Mirdza Paipare), “Laiks” (diriģente Ilze Balode, kormeistare Laura Bluķe, vokālā pedagoģe  Inese Romancāne) un “INTIS” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce, kormeistars Kārlis Millers).

Liepājas koru apriņķa koru skati rīko Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas koru apriņķa virsdiriģenti Ilzi Valci un Latvijas Nacionālo kultūras centru. Ieeja ikvienam interesentam bez maksas.

Foto: Modris Helds

Informāciju sagatavojusi:

Inese Sērdiene

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra

Projektu vadītāja