Satiec savu meistaru!

21.03.2014

Jaunuma titlulattēls

No 2014. gada 4. līdz 6. aprīlim vairāk nekā 100 vietās visā Latvijā notiks jau par tradīciju kļuvušais Vislatvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums „Satiec savu meistaru!”. Ikviens ir aicināts apmeklēt meistardarbnīcas, individuālās nodarbības, paraugdemonstrējumus, lekcijas, diskusijas un koncertus. 

Šī pasākuma mērķis – aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā, izglītot sabiedrību par nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību un nozīmīgumu, kā arī stiprināt sabiedrībā lokālās kultūras identitātes un vērtību apziņu, sekmējot meistaru un dažādu sabiedrības grupu regulāru sadarbību.

Liepājā šī pasākuma ietvaros interesenti varēs iepazīt un apgūt dažādas prasmes, kas saistītas ar tradicionālo amatniecību, muzicēšanu, dziedāšanu, mutvārdiem un zināšanas, kas saistītas ar dabu un visumu, rituāliem un svētkiem. Satikt savu meistaru varēs no 4.-6.aprīlim Lietišķās mākslas centrā „Dārza iela” (Dārza ielā 4/8),  Folkloras centrā „Namīns” (Bāriņu iela 32) un Bērnu un jaunatnes centrā „Jauniešu māja” (Kungu iela 24).

Liepājas pilsētas domes Tautas mākslas un kultūras centrs un Tautas lietišķās mākslas studiju „Kursa”, „Liepava” un „Zītars” meistari jau trešo gadu piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā Vislatvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumā „Satiec savu meistaru!”. Tas starptautiskā projekta „Eiropas amatu prasmju dienas” ietvaros, lai sekmētu radošās partnerības turpinājumu starp Meistariem un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kā arī iedibinātu citas sadarbības iespējas.

Šogad pasākuma „Satiec savu meistaru” ietvaros būs arī iespēja apgūt lokālās dziedāšanas tradīcijas kopā ar   folkloras kopas „Saknes” meistarēm kā arī piedalīties stāstnieku meistarklasē „Pasaku lāde”  kopā ar Liepājas aktrišu folkloras apvienību „Atštaukas”.

Lai veidotu jaunu sadarbības iespēju – Meistari un vispārizglītojošo skolu pedagogi, šā gada 5.aprīlī pirmo reizi projekta „Satiec savu meistaru!” ietvaros Liepājas un tās apkaimes novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu mājturības, vizuālās mākslas un kulturoloģijas pedagogiem piedāvā profesionālās pilnveides semināru „Nemateriālās kultūras vērtības – pieredze un perspektīvas”.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs profesionālās pilnveides semināru rīko sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra „Jauniešu māju”, Liepājas aktrišu folkloras apvienību „Atštaukas” un Liepājas vispārizglītojošo skolu Mājturības metodiskās apvienības vadītāju Selitu Novicku.

Dalībniekus lūdzam pieteikties līdz šā gada 28. martam, kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, e-pasts un kontakttālrunis, kādu izglītības iestādi pārstāv, nosūtot elektroniski projekta koordinatorei Andai Birkenbergai uz e-pastu: anda.birkenberga@dome.liepaja.lv

Sīkāk ar pasākuma “Satiec savu meistaru” aktivitātēm ir iespējams iepazīties šeit: Pasākuma “Satiec savu meistaru!” norise

Informāciju sagatavojusi:
Aija Eizengrauda
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja