Piektdien Liepājas Bērnu teātra jubilejas izrādē “PIFS” tiekas dažādas paaudzes

24.03.2015

Jaunuma titlulattēls

Piektdien, Starptautiskajā teātra dienā, 27. martā, pulksten 17.00 jubilejas izrāžu ciklā “Liepājas Bērnu teātrim 45” režisore Vita Pētersone aicina uz izrādi “Pifs”, kas veidota pēc Vladimira Sutejeva ilustrācijām. Uz Liepājas Leļļu teātra skatuves satiksies gan esošie, gan bijušie Bērnu teātra dalībnieki. Ieeja bez maksas.

Liepājas Bērnu teātris kopš 1969. gada pirmos soļus skatuves mākslā un pieredzi devis nu jau neskaitāmi daudziem liepājniekiem. Savulaik Bērnu teātra dalībnieku vidū uz skatuves bijusi gan Liepājas Universitātes lektore un Tautas teātra aktrise Sandra Okuņeva, Nīcas Jauniešu centra vadītāja Anete Lankovska, gan Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Uldis Novickis, Spānijā dzīvojošais latviešu kino režisors Jānis Ozoliņš-Ozols, topošais mācītājs Vigo Dobelis, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš, gan arī laikraksta “Kurzemes Vārds” tipogrāfijas vadītājs Dainis Krasts un daudzi citi. Neraugoties uz nākotnes profesiju, Bērnu teātra dalībniekiem tā ir vērtīga pieredze, kas attīsta radošo domāšanu, atraisa personību un ļauj vieglāk un veiksmīgāk uzstāties publiski.

Radošās apvienības “Krāsu Karuselis” vadītāja Inta Vamze, kura savas aktiermākslas aktivitātes turpina darbā ar bērniem, stāsta: “Bērnu teātris bija mana pirmā iepazīšanās ar teātri, Vita Pētersone – pirmā sastapšanās ar režisoru un izpratne par jēdzienu teātris, luga, skatuve. Vita mūsu mēģinājumos vienmēr bija aktīva, enerģiska un stingra un, ja kas neizdevās izrādē, varējām arī dzirdēt kādu stingrāku vārdu. Bērnu teātris man ir bijis iedvesmas avots tam, ko es daru šobrīd!”

Pirmoreiz izrādi “Pifs” Liepājas Bērnu teātris iestudēja 1998. gadā. Izrāde vairākkārt tika rādīta Liepājā, kā arī 2001. gadā uz Valmieras teātra skatuves Latvijas skolu teātra festivālā. Šo piektdien uz skatuves kāps arī pirmā iestudējuma aktrises – Madara Jansone, Gundega Pētersone un jau minētā Inta Vamze, kā arī aktieri, kas piedalījās 2010. gada izrādes retrospekcijā – Tomass Zīle, Baiba Matule un Ruta Beile, kura turpina darboties Bērnu teātra kolektīvā arī šobrīd.

Jaunuma titlulattēlsJubilejas izrādē satiksies dažādas paaudzes, iestudējumā katrai lomai būs vairāki atveidotāji. Pifa lomā iejutīsies Anete Pupila, Baiba Matule un Madara Jansone, Tontona lomā – Marks Vaivars un Tomass Zīle, Herkulesa lomā – Laura Kubila un Gundega Pētersone, Agates lomā – Ruta Beile un Inta Vamze. Režisore Vita Pētersone aicina ierasties dažādu paaudžu Bērnu teātra dalībniekus, lai pēc izrādes dalītos spilgtākajos notikumos un atmiņu stāstījumos.

Jubilejas izrāžu cikla “Liepājas Bērnu teātrim 45” turpinājumā aicinām apmeklēt izrādi “Brūno lāču pasaka” 8. maijā plkst. 12.00 Liepājas Leļļu teātrī, un noslēgumā 15. maijā plkst. 12.00 ielūdzam uz literāru uzvedumu “Atceroties Jāzepu Osmani” bibliotēkā “Varavīksne”.

Foto: 1998. gada pirmizrāde, foto no Intas Vamzes personīgā arhīva

Uzziņai:

Liepājas Bērnu teātris un tā mazie un atraktīvie dalībnieki skatītājus priecē ne vien pilsētas pasākumos Liepājā, bet labprāt dodas arī izbraukumos, kā arī ar panākumiem piedalās dažādos skatuves runas konkursos un skatēs. Laikam ritot, kopš kolektīva darbības sākuma 1969. gadā, Bērnu teātra ilggadējā režisore Vita Pētersone veidojusi gan apjomīgas izrādes, gan arī dažādu latviešu dzejnieku dzejas uzvedumus, bērniem atklājot kā Jāzepa Osmaņa, Ojāra Vācieša, Jāņa Raiņa, Leona Brieža, Ineses Zanderes, tā arī Imanta Ziedoņa darbus. Kādam Bērnu teātris ir mēģinājumi un darbs šodien, bet citam tās ir labas atmiņas un vērtīga pieredze, kas veidojusi izpratni un, iespējams, devusi pat virzienu turpmākai dzīvei.

Informāciju sagatavojusi:

Inese Sērdiene
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja