Liepājas pašvaldības amatiermākslas kolektīvi atsāk mēģinājumus

09.06.2020

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatiermākslas kolektīvi šodien, 9.jūnijā, atsāk mēģinājumus. Nodarbības notiks, ievērojot sanitāro protokolu, kas izdots ar kultūras ministra rīkojumu Nr.2.5-1-75 “Par kārtību, kādā nodrošināmi sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi amatiermākslas kolektīvu darbībā un mēģinājumu procesā”.

Liepājas Latviešu biedrības nama telpās, saskaņā ar nodarbību grafiku, jūnijā mēģinās jauktie kori “Kursa” (vadītāja Ilze Āboliņa), “INTIS” (vadītāja Ilze Valce), “Laiks” (vadītāja Ilze Balode), “Lauma” (vadītāja Mirdza Paipare), “Līva” (vadītājs Jēkabs Ozoliņš), organizējot darbu pa balsu grupām, vīru vokālais ansamblis “Dziedonis” (vadītājs Valdis Aivars), folkloras kopa “Saknes” (vadītāja Rudīte Nikolovska) un amatierteātris “Projekts” (vadītāja Lāsma Novada). Tautas dziesmu ansamblis “Voļņica” (vadītāja Tatjana Beļikova) mēģinās nodarbību telpās O.Kalpaka ielā 68/70, bet tautas lietišķās mākslas studijas “Kursa” (vadītāja Ilma Rubene), “Zītars” (vadītāja Austra Ziemele) un “Liepava” (radošā konsultante Smaida Rubeze) meistari darbosies lietišķās mākslas centrā “Dārza iela”.

Jūlijā lielākā daļa kolektīvu vadītāju un speciālistu dosies atvaļinājumā, lai augustā gatavotos jaunajai sezonai.
Pašvaldības iestādē “Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs” kopumā darbojas 26 amatiermākslas kolektīvi – 6 kori, 6 deju kolektīvi, 4 teātri, 3 folkloras kopas, 3 vokālie ansambļi, 3 tautas lietišķās mākslas studijas un fotostudija.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Tautas mākslas un kultūras centrs” darbības mērķis ir piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus; nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu; veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību; veidot un uzturēt labvēlīgu kultūrvidi sabiedrības jaunradei un sociālajai līdzdalībai.