Liepājas kori “Līva” godina 85 gadu jubilejā

25.04.2022

Ar Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda rakstiem un Atzinībām 85 gadu jubilejā godināts visilgāk darbojošais Liepājas koris – Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris “Līva”, tā mākslinieciskais vadītājs, diriģents Jēkabs Ozoliņš un ilggadējie kora dziedātāji.

Korim “Līva” un J.Ozoliņam Goda raksts pasniegts par sasniegumiem un ilggadēju ieguldījumu kora mūzikas popularizēšanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Goda raksts pasniegts arī Solveigai Eglītei, kura korī dzied jau 57 gadus. Par aktīvu līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā kolektīva jubilejā ar Atzinībām sumināti arī citi ilggadējie kora dalībnieki – Lidija Gūtmane, Daina Žabre un Inese Žagele (visas korī 46 gadus), Skaidrīte Zēna, Aivars Brālis, Inita Dižgalve, Baiba Jaunzeme un Edvīns Rūsis, kuri korī dzied jau vairāk nekā 20 gadus.

Jauktā kora “Līva” dziedātāji un diriģents savu piedalīšanos kora darbībā saskata kā iespēju pašiem būt piederīgiem tautas dziesmoto tradīciju saglabāšanā un turpināšanā  koncertos, salidojumos, konkursos, Dziesmu svētkos un citās koru aktivitātēs. “Ļoti pozitīvi vērtēju, ka visi Latvijas pašdarbības kolektīvu dalībnieki nesavtīgi velta savu laiku un enerģiju tautas kultūras procesos”, uzsver J.Ozoliņš, kurš ir sešu Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents.

Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinību svinīgā pasniegšana notika koncertzālē “Lielais Dzintars” Liepājas un Dienvidkurzemes jaukto koru koncerta “Dzintara dziesma” izskaņā. Kori jubilejā sveica arī Liepājas mērs Gunārs Ansiņš, kurš savulaik pats bijis kora “Līva” dziedātājs un Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra direktore Baiba Kļava, kuras vadītās iestādes paspārnē koris darbojas jau vairāk nekā 30 gadus.