Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte par pašreizējo situāciju amatiermākslas nozarē

28.10.2020

Godātie amatiermākslas un Dziesmu un deju svētku kustības dalībnieki!

Šobrīd cilvēki ikvienā sabiedrības grupā izjūt ierobežojumus, kas ietekmē darba gaitas un privātā laika pavadīšanas izvēles. Valstī noteiktie ierobežojumi cīņā pret vīrusu var šķist nevienlīdzīgi, kas, saprotams, raisa neapmierinātību. Arī amatiermākslas jomas pārstāvju vidū. Bet šajā sarežģītajā situācijā mums ir jārēķinās ar sabiedrību kopumā.

Kopš Covid-19 uzliesmojuma pavasarī mēs strādājām, lai amatiermākslas kolektīvi attālinātās darbības periodā tiktu nodrošināti ar metodisko materiālu un aktuālo informāciju. Sadarbībā ar Latvijas kultūras darbinieku biedrību un Dziesmu svētku biedrību izstrādājām sanitārā protokola vadlīnijas amatiermākslas kolektīviem.

Septembrī uz Dziesmu un deju svētku padomes sēdi aicinājām Latvijas vadošos epidemiologus, lūdzot skaidrot situāciju un aicinot noteikt amatiermākslai, īpaši kora nozarei, nosacījumus, kas ļautu iespējami produktīvi turpināt darbību.

Vīrusa izplatībai pastiprinoties, valdība tomēr lēma par amatiermākslas kolektīvu darbu attālināti vai individuāli (vadītājs – dalībnieks).

Mums jābūt gataviem – izaicinājumi vēl ir priekšā! Raugoties uz situāciju objektīvi, turpmāk var nākties pārskatīt līdzšinējās darbības formas, lai saglabātu Dziesmu un deju svētku tradīcijas garu un saturu. Piemēram, lielapjoma pasākumu vietā rīkojot vairākus vietēja līmeņa pasākumus. Jā, šobrīd nav viegli pieņemt šādu domu.

Esam atvērti dialogam ar nozari un pašvaldībām, lai kopīgi rastu veidus tradīcijas turpināšanai, par prioritāti nosakot cilvēku veselību un drošību.

Nenoliedzami, šobrīd ir apdraudēta amatierkolektīvu dalībnieku motivācija turpināt dziedāt, dejot, muzicēt, spēlēt teātri. Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba! – tā Raiņa grodo domu attiecinu uz šā brīža situāciju un no sirds novēlu nezaudēt optimismu. Cik būsim garā stipri tikt pāri vīrusa nemitīgi radītajiem pārbaudījumiem, tik stipra būs Dziesmu un deju svētku tradīcija laikā – tagadnē un nākotnē.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore

Signe Pujāte

Pārpublicēts no https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/latvijas-nacionala-kulturas-centra-direktore-signe-pujate-par-pasreizejo-situaciju-amatiermakslas-nozare/