Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra informatīvais paziņojums

15.10.2020

Pamatojoties uz 2020. gada 13. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Liepājas pašvaldības 2020. gada 18. septembra Rīkojumu “Par papildu nosacījumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka stingrākus ierobežojumus arī amatiermākslas kolektīvu darbībai laika posmā no 17. oktobra līdz 6. novembrim, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra administrācija informē:

  • Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra visu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi nenotiks klātienē grupās, bet tiks organizēti klātienē tikai individuāli, saskaņā ar iepriekš apstiprināto 2020. gada kolektīvu nodarbību grafiku un kolektīva vadītāja izveidotu individuālo apmācību laika plānu, veicot dalībnieku reģistrāciju.
  • Atcelts 17. oktobrī plānotais jaukto koru dziesmu dienas koncerts “Visiem viena-katram sava-tautasdziesma”. Nopirktās biļetes var nodot biļešu iegādes vietā.
  • Uz nenoteiktu laiku pārcelts 24. oktobrī plānotais folkloras kopas “Vēlava” 20 gadu jubilejas koncerts “Kas kaiš man nedzīvot”. Informācija par pārceltā koncerta datumu sekos. Nopirktās biļetes ir derīgas.
  • Uz nenoteiktu laiku pārcelts 31. oktobrī plānotais vidējās paaudzes deju kolektīva “Vaduguns” 20 gadu jubilejas koncerts “Ilgāk par mirkli”. Informācija par pārceltā koncerta datumu sekos. Nopirktās biļetes ir derīgas.
  • Atcelta 1. novembrī ieplānotā amatierteātra “Projekts” izrāde “Aiziet jūriņā!”. Nopirktās biļetes var nodot biļešu iegādes vietā.
  • 3. novembrī ieplānotā Bērnu teātra izrāde “Zelta atslēdziņa” pārcelta uz 10. novembri. Nopirktās biļetes ir derīgas.