Gandarījums, prieks un godalgotas vietas Tautas deju ansamblim „Rucavietis”

05.11.2012

Jaunuma titlulattēls 

Ar uzslavām, labiem vārdiem un godalgotām vietām Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra  tautas deju ansamblis „Rucavietis” 27. oktobrī atgriezās no Ogres kultūras centra, kur piedalījās „Latviešu dejas skolas” absolventu jaunrades deju skatē „Kļavu lapu virpulī 2”. 

27. oktobra pēcpusdienā Ogres kultūras centra Lielajā zālē tika sacelts pamatīgs kļavu lapu virpulis – notika jaunrades deju konkurss „Kļavu lapu virpulī”, kas pulcēja 15 deju kolektīvus no visas Latvijas, to vidū bija arī tautas dejas ansamblis „Rucavietis”.

Dejas vērtēja žūrija, kuru pārstāvēja tautas deju ansambļa un VPDK „Gatve” mākslinieciskā vadītāja, Dobeles deju apriņķa virsvadītāja Gunta Raipala, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra deju mākslas eksperte Maruta Alpa, horeogrāfe, vairāku jaunrades deju konkursu uzvarētāja, Dziesmu un deju svētku virsvadītāja, NBS deju kopas „Bramaņi” mākslinieciskā vadītāja Taiga Ludborža, deju kolektīva „Pūpolītis” mākslinieciskā vadītāja, horeogrāfe, Ogres deju apriņķa virsvadītāja Iluta Mistre, kā arī Ogres novada pašvaldības kultūras darba koordinatore Anita Ausjuka.

Vērtējot dejas, žūrija ņēma vērā galvenos kritērijus – dejas ideja, stila izjūta, oriģinalitāte un mākslinieciskais spilgtums, kā arī horeogrāfiskās leksikas atbilstība mūzikas materiālam.

Startējot „Latviešu deju skolas” absolventu grupā, 12 deju konkurencē godalgotas vietas ieguva abas tautas deju ansambļa „Rucavietis” vadītājas Sandras Blumbahas radītās dejas – 3. vietu kopā ar vēl trijām dejām dalīja „Līgo dancis” (A. Reinika mūzika)  , savukārt 2. vietu ieguva deja „Precību dancis” (tautas mūzika Ievas Tālbergas apdarē).

Galveno balvu – kausu „Kļavu lapu virpulis 2012” saņēma horeogrāfe Skaidrīte Andževa par vidējās paaudzes deju kolektīva „Raksti” izpildīto deju „Ai, kājiņas”.  Šī deja saņēma arī skatītāju balvu.

 „„Līgo dancis” ir ornamentāla deja, kurā jauni ļaudis gatavojas Līgo svinēšanai, vienam otru apdziedāšanai un, protams, lustīgai dancāšanai. Bet „Precību dancis” stāsta par divām mātes meitām, no kurām Rozīte ir slinka, nešpetna, mīl visus izrīkot, taču naska uz pucēšanos un preciniekiem, un jau krietnu laika sprīdi ir precību gados. Turpretī jaunākā pastarīte Liepiņa ir labsirdīga, strādīga, mīl dabu, putnu dziesmas, ar gaismiņu cēlusies dodas savus darbus apdarīt. Kas notiek, kad sētā sabrauc precinieki un vai beidzot Rozīte tiks pie sava staltā tautu dēla, vai tomēr tautu dēls vedīs sev līdzi citu līgaviņu, uzzināt varēs svētku koncertā „Kad sarkanbalti sarkans pār zaļo zemi plīv..”, 17.novembrī pulksten 15.00 Liepājas Latviešu biedrības namā, kur liepājnieku vērtējumam pirmo reizi tiks nodota deja „Precību dancis”.  Solo: Liepiņa – Liene Leitāne, Rozīte – Jana Pāvila, staltais precinieks- Kristaps Vahņenko,” stāsta deju horeogrāfe Sandra Blumbaha.

Informāciju sagatavoja:
Anda Birkenberga
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja