Folkloras kopa „Saknes” svinēs 35 gadu jubileju

07.11.2012

Jaunuma titlulattēls Jaunuma titlulattēls

Sestdien, 10. novembrī, pulksten 14.00 folkloras centrā „Namīns” uz savu 35 gadu jubilejas sarīkojumu „Ar saknēm tautas dziesmā” aicina Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra folkloras kopas „Saknes” dalībnieki un vadītāja Rudīte Nikolovska. 

Pirms 35 gadiem (1977. gada martā)  Skolotāju nama veterānu kluba vadītāja Marta Štolcmane nodibināja folkloras kopu ar mērķi saglabāt, kopt un popularizēt tautas gara mantas. Arī kopas nosaukums „Saknes” ir tās dibinātājas un pirmās vadītājas M.Štolcmanes radīts, ņemot vērā kopas mērķi un dalībnieku cienījamo vecumu.

 „Saknes” vienmēr aktīvi piedalījušās dažādos sarīkojumos gan Liepājā, gan citās Latvijas pilsētās – svētkos, gadskārtās, tirdziņos, piemiņas dienās, koncertos skolās un bērnudārzos. Īpašas ir Kurzemes pensionāru ansambļu sadziedāšanās, kas katru gadu notiek citā Latvijas pilsētā. ar tautas dziesmu programmu par jūras tēmu folkloras kopa Šogad piedalījās Starptautiskajā Folkloras festivālā „Baltica – 2012”. Būtiskiem notikumiem bagāts solās būt arī nākamais gads – dalība XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku  ielīgošanas sarīkojums Ventspilī, gan Folkloras dienās Rīgā.

Vairākas folkloras kopas dalībnieces ir arī prasmīgas rokdarbnieces un audējas, kurām ir pilnībā pašu darināti tautastērpi. Savukārt kopas logo tapšanā liels nopelns ir ilggadējai dalībniecei Guntai Atiķei. Idejas pamatā ir tautas sadziedāšanās pie latviskās saulītes – par tautas gara bagātībām, par labklājības vairošanu, neaizmirstot tās saknes, kas tam visam dod spēku un enerģiju.

Jau no pašiem pirmsākumiem „Saknes” dzied Liepājas apkārtnes pagastos radītās tautas dziesmas, izņemot Nīcas, Bārtas un Otaņķu, vienmēr cenšoties izvēlēties tādas, kas ir mazāk zināmas. Arī jubilejas sarīkojumā „Ar saknēm tautas dziesmā”, kas notiks 10. novembrī pulksten 14.00 folkloras centrā „Namīns”, tiks skandētas tautas dziesmas gan pašu gaviļnieku, gan sveicēju un viesu izpildījumā.

 Uzziņai:
Folkloras kopas „Saknes” dibinātāja Marta Štolcmane kopu vadīja līdz 1985. gadam. Vēlāk par kolektīva radošo darbību vairāk kā divdesmit gadus rūpējas Oskars Kupe. Kopš 2006. gada folkloras kopas „Saknes” sabiedrisko aktivitāšu organizēšana bija Guntas Atiķes pārziņā, bet beidzamos divus gadus kopu vadījušas Ieva Tālberga un Zenta Bērtiņa. Šobrīd folkloras kopas „Saknes” vadību uzņēmusies Rudīte Nikolovska.

Informāciju sagatavoja:
Anda Birkenberga
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja