Zināmi Dziesmu svētku Folkloras dienas dalībnieki no Liepājas

28.12.2022

Noslēgušās XXVII Vispārējo Dziesmu un XVII Deju svētku folkloras un tautas mūzikas nozaru skates un noskaidrots, ka Dziesmu svētku Folkloras dienā, 2023. gada 8. jūlijā , Liepāju pārstāvēs trīs kolektīvi – Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra folkloras kopa “Vēlava”, Liepājas aktrišu folkloras apvienība “Atštaukas” un Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopa “Ķocis”.

Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā folkloras skatē kopumā piedalījās 222 kolektīvi un tautas mūzikas skatē – 61 kolektīvs gan no Latvijas, gan latviešu diasporas ārvalstīs. Folkloras skati vērtēja Māra Mellēna, Anete Stuce un Ziedīte Muze, bet tautas mūzikas žūrijas komisijas sastāvā bija Valdis Muktupāvels, Aiga Bokanova un Artūrs Uškāns.

Folkloras dienā aicināti tie dalībnieki, kuru programma ieguva vismaz 43 punktus. Jāpiebilst, ka Folkloras dienas mākslinieciskais vadītājs aicinās arī papildu kolektīvus, ja to programmmu saturs būs nepieciešams Folkloras dienas māksliniecisko mērķu sasniegšanai. Savukārt no tautas mūzikas nozares kolektīviem Dziesmu svētkos tiks aicināti piedalīties tie, kuri skatē ieguvuši I un II pakāpes vērtējumu, kā arī III pakāpes kolektīvi pēc mākslinieciskā vadītāja ieskatiem.

XXVII Vispārējie Dziesmu un XVII Deju svētki norisināsies 2023. gada 30.jūnijā – 9.jūlijā Rīgā.