Amatiermākslas kolektīvus godina ar Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinībām

24.02.2021

Sveicot kolektīvu darbības 20 gadu jubilejā, ar Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinībām godināti Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatiermākslas kolektīvi – folkloras kopa “Vēlava”, vadītāja Vija Laipniece un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vaduguns”, vadītāja Kristīne Jaunbrūna. Atzinības saņēma arī kolektīvu ilggadējie dalībnieki.

Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinību svinīgā pasniegšana bija plānota jau pērnā gada oktobrī abu kolektīvu jubilejas koncertos, tomēr valstī ieviesto ierobežojumu dēļ, tie vairākkārt pārcelti un arī šobrīd nav zināms, kad tie varētu notikt. Iepriekš minēto iemeslu dēļ, tika nolemts Atzinības pasniegt individuāli, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Folkloras kopa “Vēlava” godināta par nozīmīgu ieguldījumu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un tālāknodošanā. Ar Atzinību novērtētas arī folkloras kopas dalībnieces Ausma Drulle un Māra Ādolfa, kuras kolektīvā darbojas jau no tā dibināšanas pirmās dienas. Ausma Drulle ir “Vēlavas” muzikālā konsultante, savukārt, Māra Ādolfa veido kolektīva darbības hroniku. Dalībnieces apbalvotas par ilggadēju un aktīvu darbību tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vaduguns” atzīmēts par nozīmīgu ieguldījumu latviešu skatuviskās dejas mākslā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un novada kultūrvides veidošanā. Atzinības saņēma arī kolektīva ilggadējie dejotāji – Arta Salmiņa, Diāna Cibule, Līga Jansone, Evija un Armands Kalvenieki (visi kolektīvā darbojas kopš tā dibināšanas), kā arī Aldis Jansons un Santo Trumars (abi kolektīvā no 2002.gada), Ronalds Rudis (kolektīvā no 2004.gada) un Agita Draveniece (kolektīvā no 2005.gada). Dejotāji godināti par aktīvu līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.

Atzinību pasniegšanas foto apskatāmi galerijā.

Uzziņai:

Folkloras kopu “Vēlava” 2000.gadā dibināja viena no izcilākajām folkloras nozares pārstāvēm Zenta Bētiņa (1931.-2013.). 2013.gadā dibinātājas iesākto uzņēmās turpināt tās dalībniece Vija Laipniece, kura folkloras kopu vada joprojām. Folkloras kopā šobrīd ir 14 dalībnieces. “Vēlavas” repertuārā ir gan melodiskas latviešu tautasdziesmas, gan arī pazīstamas un mazāk zināmas ziņģes. Kopš 2003.gada folkloras kopa ir visu Latvijā notikušo festivāla “Baltica” dalībniece. Šis gods izcīnīts ar labiem rezultātiem skatēs. Kolektīvs labprāt piedalās dažādos pasākumos, kuros ir iespēja parādīt savu skaisto dziesmu pūru.

Tautas deju kolektīvs “Vaduguns” dibināts 2000.gadā. Tā vadītāja Kristīne Jaunbrūna šajos gados ir spējusi izveidot stabilu dejotāju sastāvu, kas aktīvi piedalās gan pilsētas tradīciju pasākumos, gan arī savu dejotprieku ar kvalitatīvu izpildījumu rādījis Deju svētkos, festivālos, skatēs un koncertos Latvijā, kā arī Itālijā, Čehijā, Ungārijā un Horvātijā, nesot Liepājas un Latvijas vārdu pasaulē. Kopš 2017.gada reizi gadā kolektīvs Liepājā pulcē vidējās paaudzes deju kolektīvus no visas Latvijas, lai vienotos kopīgā tautas deju festivālā “Rudens nāca sētiņā”.