Folkloras kopa “VĒLAVA”

Pār slieksnīti kāju celt, uz slieksnīša nepalikt!

vadītāja
Vija Laipniece

Folkloras kopa “VĒLAVA” izveidojās 2000.gada rudenī. Tās dibinātāja – Zenta Bērtiņa. Līdzšinējā dziedāšanas kultūra likumsakarīgi nosaka arī repertuāru, kas nebalstās uz etnogrāfiskajām tradīcijām, bet sastāv no melodiskajām latviešu tautasdziesmām, arī pazīstamām un maz zināmām ziņģēm un tautasdziesmām. Visas kolektīva dalībnieces kādreiz dziedājušas dažādos Liepājas koros, dziesma ir sirdij mīļa un tas bija galvenais iemesls, lai sanāktu kopā un apvienotos jaunā ansamblī.

Pirmā uzstāšanās publikas priekšā bija jau pēc pāris mēģinājumiem – Tautas dziesmu pēcpusdienā mākslinieciskās jaunrades centrā “Vaduguns”. 2001.gada 8.decembris ir kolektīvam zīmīga diena – vārda došanas diena, kad Liepājā Zvejniecības un kuģniecības muzejā pirmoreiz tika sadziedāts ar Liepājas folkloras kopām. Senvārds “vēlava” nozīmē vēja rādītāju uz kuģiem.

Kopš 2003.gada “Vēlava” ir visu turpmāko Dziesmu svētku dalībniece un visu Latvijā notikušo festivāla “Baltica” dalībniece. Šis gods izcīnīts ar labiem un ļoti labiem rezultātiem skatēs. Kolektīvs labprāt piedalās dažādos pasākumos, kuros ir iespēja parādīt savu skaisto dziesmu pūru.

Sveicot kolektīvu darbības 20 gadu jubilejā, tam piešķirta Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinība par nozīmīgu ieguldījumu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un tālāknodošanā. Ar Atzinību novērtētas arī folkloras kopas dalībnieces Ausma Drulle un Māra Ādolfa, kuras kolektīvā darbojas jau no tā dibināšanas pirmās dienas.