Vidējās paaudzes deju kolektīvs “VADUGUNS”

Mēs gribam dejot, lai apzinātos savu latvietību, izjustu mēğinājumu procesu un izbaudītu spožo skatuves mirkli, būtu kopā ar savējiem, būtu laimīgi un darītu laimīgus citus.

vadītāja
Kristīne Jaunbrūna

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „VADUGUNS” ir viens no jaunākajiem kolektīviem Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra dejotāju saimē. Kolektīva tradīcijas nestiepjas tālā pagātnē, tomēr tās ir gana spēcīgas un nozīmīgas.

Šajā laikā savu dejotprieku ar kvalitatīvu izpildījumu kolektīvs rādījis Deju svētkos, festivālos, skatēs un koncertos Latvijā, kā arī Itālijā, Čehijā, Ungārijā un Horvātijā, nesot Liepājas un Latvijas vārdu pasaulē. Kolektīva dalībniekiem deja ir atslodze no ikdienas rūpēm, pozitīvu emociju lādiņš un prieks par padarīto. Tā ir satikšanās ar pozitīviem cilvēkiem, bērnības sapņa piepildīšana un dzīvesveids.

Kopš 2017.gada reizi gadā kolektīvs Liepājā pulcē vidējās paaudzes deju kolektīvus no visas Latvijas, lai vienotos kopīgā tautas deju festivālā “Rudens nāca sētiņā”.