Aicinām uz Bērnu tautas deju svētkiem “Pilna sauja dzintariņu”.

20.03.2019

Aicinām piektdien, 22. martā, liepājniekus un pilsētas viesus uz Bērnu tautas deju svētkiem “Pilna sauja dzintariņu”.

Bērnu tautas deju svētku koncerti dienas pirmajā pusē norisināsies Liepājas vispārizglītojošajās skolās, bet noslēguma lielkoncerts pulksten 18:00 – Liepājas Latviešu biedrības namā. Liepāju svētkos pārstāvēs Liepājas Ezerkrasta sākumskolas Bērnu deju kolektīvs “Spārītes” (vadītāja Dzidra Raboviča), Liepājas 8. vidusskolas Bērnu deju kolektīvs “Pumpuriņi” (vadītāja Vineta Egliena), Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas Bērnu deju kolektīvs “Ežuki” (vadītāja Inta Buce), PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Jauniešu deju kolektīvs “Odziņa” (vadītāja Inta Āboliņa) un paši svētku rīkotāji – Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Bērnu deju kolektīvs “Krustiņi” (vadītāja Inta Āboliņa).

Koncerta mākslinieciskā vadītāja Inta Āboliņa uz svētkiem aicinājusi arī viesus no citām Latvijas pilsētām – Pāvilostas pilsētas kultūras nama 5. – 9. klašu tautas deju kolektīvu Daigas Cābeles un Eināra Vārsberga vadībā, Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas Bērnu deju kolektīvu “Puzurs” Laines Liepas un Agitas Skrebeles vadībā, Rīgas Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” deju ansambli “Dancītis”, vadītāja Ilze Dzene, Jūrmalas Bērnu deju kolektīvu  “Vzmiņa”, vadītāja Ineta Tālzeme, Jelgavas Bērnu un jauniešu centra “Junda’ Tautas deju kolektīvu “Jundēni” Madlēnas Bratkus vadībā, Jelgavas novada Bērnu un jauniešu deju studijas ”Spīga.” Bērnu deju kolektīvu “Spīganiņi” Aigas Muzikantes vadībā.

Bērnu tautas deju svētki tiek organizēti ar mērķi iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu un deju svētku procesā un tradīcijas ilgtspējas saglabāšanā, sekmējot bērnu un jauniešu deju kolektīvu radošo darbību un māksliniecisko sniegumu, pulcējot tos vienkopus un veicinot arī vadītāju jaunradi un sadarbību profesionālās meistarības jomā. Šie svētki radīti ar ideju rosināt bērnos un jauniešos interesi par latviešu tautas deju kā mērķtiecīgu pašapliecināšanās iespēju.

Biļetes uz Bērnu tautas deju svētku “Pilna sauja dzintariņu” lielkoncertu var iegādāties SIA “Biļešu paradīze” kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena 3 eiro.

 Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana. Fotoattēli var tikt izvietoti Liepājas pilsētas pašvaldības portālā www.liepaja.lv, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra mājaslapā www.liepajaskc.lv, kā arī minēto iestāžu sociālo tīklu facebook.comtwitter.com un instagram.com kontos.