Aicina amatniekus un tirgotājus pieteikties dalībai “Līvas ciema svētki”

18.03.2019

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs aicina Latvijas un citu valstu amatniekus, māksliniekus, tirgotājus, pārtikas ražotājus un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus līdz 2019. gada 12. aprīlim pieteikties dalībai lielākajā tradicionālās kultūras notikumā Kurzemē – “Līvas ciema svētki”, kas 18. un 19. maijā norisināsies Liepājā.

Svētku neatņemama sastāvdaļa ir “Līvas tirgus”, kurā gaidīti meistari, kas piedāvā tautas amatniecības un mākslas tradīcijās darinātus, oriģinālus un kvalitatīvus izstrādājumus, strādā ar dažādām metodēm un materiāliem, apvienojot seno amatu prasmes, tehnoloģiju attīstību un mūsdienu dizaina elementus, un ir gatavi divu dienu garumā veikt amatniecības vai pārtikas izstrādājumu tirdzniecību, vai amata prasmju demonstrējumus. “Līvas tirgus” būs atvērts 18. maijā 10:00 – 19:00 un 19. maijā 11:00 – 15:00.

“Līvas tirgus“ dalībnieku atlases kritēriji ir izcilas kvalitātes daiļamatniecība, latviešu un citu tautu amatniecības tradīcijas un mākslinieciskā jaunrade, kas atspoguļojas amatnieku, mākslinieku un dizaineru darbos, un radošajās meistardarbnīcās. „Līvas tirgus” dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ rīkotāji aicina rūpīgi iepazīties ar Nolikumu. Nolikums un pieteikuma anketa atrodama Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra mājas lapā sadaļā “Nolikumi”.

„Līvas tirgus” tiek rīkots jau 17. reizi un ir nozīmīga Nemateriālā kultūras mantojuma svētku „Līvas ciema svētki” sastāvdaļa. Svētkos divu dienu garumā ikviens varēs baudīt bagātu kultūras programmu, vērot amatu prasmju demonstrējumus, nogaršot ēdienus un dzērienus, kā arī iepirkties tirgū. Visas aktivitātes notiks Liepājas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, lai akcentētu nemateriālā kultūras mantojuma un materiālā kultūras mantojuma mijiedarbību.

“Līvas ciema svētki” notiek ar mērķi saglabāt un attīstīt kultūras mantojuma vērtību, izglītojot sabiedrību, veicināt vērtību izpratni, cieņu pret kultūras daudzveidību, cilvēka radošo darbību, zināšanu un prasmju dzīvotspēju un nodošanu no paaudzes paaudzē. Svētku rīkotāji galveno uzmanību velta amatu meistariem un māksliniekiem, kuri līdz mūsdienām pielieto senas un meklē jaunas tehnikas unikālu darbu izgatavošanā – dzintara apstrādē un rotu darināšanā, rokdarbos un aušanā, koka un metāla apstrādē, keramikā, latviešu tradicionālajā virtuvē, mākslā, dizainā un citās jomās.