Žūrija atzinīgi novērtē Liepājas koru apriņķa koru sniegumu skatē

22.04.2015

Jaunuma titlulattēls

Aizvadītajā svētdienā, 2015. gada 19. aprīlī, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās Liepājas koru apriņķa koru skate, kurā augstu novērtējumu par māksliniecisko sniegumu un sagatavotību šogad Latvijā gaidāmajiem Dziesmu svētkiem un Dziesmu dienām saņēma 18 Liepājas koru apriņķa sieviešu, vīru un jauktie kori. Kori saņēmuši gan augstāko pakāpi (iegūti 45-50 punkti), gan I (40-44,99 punkti) un II ( 35-39,99 punkti) pakāpi.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra direktore Baiba Kļava stāsta: „Liepājas koru apriņķa kori skatē šogad tiekas pēc divu gadu pārtraukuma, jo aizvadītajā gadā diriģentiem bija tāda kā radošā brīvība repertuāra ziņā – iespēja iestudēt īpašas koncertu un konkursu programmas. Tā kā katru vasaru Latvijā notiek kādi nozīmīgi reģionāli vai starptautiski koru mūzikas notikumi, kuriem jāgatavo vienots repertuārs, koru skates, kurā vērtē dziedātāju gatavību šiem svētkiem, ik nedēļas nogali notiek visā Latvijā. Žūriju sastāvi katrā skates vietā ir atšķirīgi, tādēļ nevajadzētu salīdzināt koru rezultatīvos rādītājus dažādos Latvijas novados. Protams, iegūto „atzīmi” šajā eksāmenā ikviens kora diriģents uzskata par ļoti nozīmīgu sava darba novērtējumu, tomēr man būtiskāka šķiet diriģentu un dziedātāju savstarpējā mijiedarbība un spēja dziedātprieku un snieguma kvalitāti uzturēt ikdienas – mēģinājumu procesā un koncertos. Pateicos koru diriģentiem un dziedātājiem par ieguldīto darbu, kas šajā dienā rezultējās gan baudījumā, ko saņēma ikviens klausītājs, gan žūrijas piešķirtajos punktos.”

Patiess prieks, ka Vispārējo Latviešu dziesmu svētku virsdiriģents Jānis Zirnis pagodināja Liepājas korus ar savu klātbūtni un kopā ar Liepājas diriģentiem un pedagogiem Andri Lekstuti un Andri Kontautu vērtēja mūspuses dziedātājus. Kā atzina paši eksperti, nav viegli vērtēt to, ko vispār nevajadzētu skaitļot punktos – dziedošu cilvēku mirdzošās acis un viņu muzicēšanu. Tādēļ, gan Jānis Zirnis, gan citi žūrijas eksperti, koru vadītājiem un dalībniekiem veltīja iedvesmojošus vārdus, atzinīgi novērtējot visu koru sniegumu un īpaši atzīmējot jaukto koru “Laiks” un “INTIS” augsto māksliniecisko līmeni.

Liepājas koru apriņķa amatieru koru skatē piedalījās astoņpadsmit kori. Vīru koru grupā pirmā pakāpe tika piešķirta vienīgajam vīru korim „Nīca” (diriģents Jēkabs Ozoliņš).

Sieviešu koru grupā augstāko pakāpi ieguva Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris “Aija” (diriģente Antra Berga) un Liepājas Universitātes sieviešu koris “Atbalss” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce, diriģente Olga Blauzde). Pirmā pakāpe – Priekules pilsētas Kultūras nama sieviešu korim (diriģente Gunta Vite), Nīcas sieviešu korim (diriģente Līga Amerika-Ansiņa, kormeistare Inese Egle), Pāvilostas sieviešu korim “Sīga” (diriģente Liene Breča), Durbes sieviešu korim “Durbe” (diriģents Renārs Juzups, kormeistare Līga Strēle).

Jaukto koru grupā augstāko pakāpi ieguva Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris “Laiks” (diriģente Ilze Balode, kormeistare Laura Bluķe), jauktais koris “INTIS” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce, kormeistars Kārlis Millers), jauktais koris “Līva” (diriģents Jēkabs Ozoliņš), Vaiņodes novada jauktais koris (diriģente Ilze Balode) un Grobiņas jauktais koris “Vēl” (diriģente Anita Elere), pirmo pakāpi – Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktie kori “Kursa” (diriģente Ilze Āboliņa) un “Lauma” (diriģente Mirdza Paipare), Cīravas pagasta jauktais koris (diriģente Sintija Pīrāga), Aizputes jauktais koris “Kurzeme” (diriģente Vineta Snipke) un Kalētu pagasta jauktais koris “Kalēti” (diriģente Olita Mauerzaka). Otrā pakāpe Kazdangas jauktajam korim (diriģents Artis Ābele).

Liepājas koru apriņķa koru skati rīkoja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas koru apriņķa virsdiriģenti Ilzi Valci un Latvijas Nacionālo kultūras centru.

Foto: Modris Helds

Informāciju sagatavojusi:
Inese Sērdiene
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja