Izsludināts Latvijas vokālo ansambļu konkurss

29.06.2022

Līdz šā gada 25. septembrim Latvijas vokālie ansambļi var pieteikties konkursam, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām.

Konkursu rīko ar mērķi nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, apzināt vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, kā arī veicināt katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa.

Vokālo ansambļu konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas norise ieplānota laika posmā no šā gada 8. oktobra līdz 6. novembrim visos Latvijas reģionos, un tā iesāksies ar Kurzemes konkursu 8. oktobrī Liepājas PIKC Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Melngaiļa koncertzālē. Savukārt fināls plānots 2023. gada 27. un 28. maijā Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā Ģilde”.

Vokālais ansamblis konkursā var piedalīties vienā no kategorijām: sieviešu vokālais ansamblis; vīru vokālais ansamblis; jauktais vokālais ansamblis: senioru vokālais ansamblis (ansamblis, kurā vismaz 50% dziedātāju nav jaunāki par 60 gadiem) un pusprofesionālais vokālais ansamblis (mūzikas vidusskolu, mūzikas augstskolu vokālie ansambļi un ansambļi, kuru sastāvā ir profesionālo kolektīvu dziedātāji, kā arī ansambļi, kuri sevi uzskata par pusprofesionālu ansambli). Vairāk informācijas par konkursa norises kārtību, vērtēšanas kritērijiem un citiem nosacījumiem var uzzināt Nolikumā, kas atrodams mājaslapā www.lnkc.gov.lv.

Konkursa pieteikuma anketu jāiesniedz  līdz  2022.  gada 25. septembra pulksten 17:00 Latvijas Nacionālajā kultūras centrā darba dienās no pulksten 8:30 līdz 17:00 personīgi vai jānosūta ierakstītā sūtījumā pa pastu (pasta zīmogs 2022. gada 25. septembris), vai jānosūta elektroniski uz Nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastu.

Latvijas vokālo ansambļu konkursa 1. kārtu Liepājā rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību un Liepājas Tautas mākslas un kultūras centru.