Tautas deju kolektīvs “KVĒLE” aicina uz 45. jubilejas koncertu

12.11.2014
Jaunuma titlulattēls

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kvēle”

Valsts svētkos – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī, pulksten 15.00 Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kvēle” aicina uz savu 45 gadu jubilejas koncertu “Rakstu rakstus izrakstīju” Liepājas latviešu biedrības namā. Ieeja bez maksas.

Tautas deju kolektīvs „Kvēle” dibināts mūsu valstij nozīmīgā datumā, 18. novembrī – kā latvisko tradīciju spēka un drosmes apliecinājums. Deju raksti nu izrakstīti jau 45 gadu garumā, un, lai arī ceļi ne vienmēr bijuši gludi un reizēm bijis arī pa kādam līklocim, tomēr kopā izdzīvotais  ceļojums ir neatsverama bagātība.

Kādam no dalībniekiem „Kvēle” ir jau dzīvesveids, citam – jauns sākums. Katru otrdienas un ceturtdienas vakaru mēģinājumos Liepājas Latviešu biedrības namā pulcējas cilvēki, kuriem deja ir kvēle. Šogad jubilejas koncertā košus rakstus rakstīt pievienosies arī 15 bijušie Tautas deju ansambļa „Kvēle” dejotāji, kuri šobrīd atraduši domubiedrus citos kolektīvos. Koncertā piedalīsies arī Aivars Bērziņš, kurš 1969. gadā atsaucās uz laikrakstā „Komunists” ievietoto sludinājumu, kurā tika aicināti dejotāji jaunam kolektīvam kokapstrādes kombinātā „Baltija”. Gadu gaitā kolektīvā, kuram 1977. gadā piešķīra godpilno Tautas deju ansambļa nosaukumu, ir izaugušas vairākas dejotāju paaudzes un mainījušies arī vadītāji, šobrīd „Kvēles” vārdu turpina nest vidējās paaudzes dejotāji Ingrīdas Lūkas vadībā.

Pateicības vārdi jubilejā skanēs gan četriem kolektīva „Kvēle” vadītājiem – Aivaram Frīdenbergam, Lilijai Bergai, Ingrīdai Lūkai un Ilzei Kozikai, gan koncertmeistariem – Anitai Poļanskai, Ivetai Bertovskai, Lotaram Džeriņam, Dinai Vilciņai, Marutai Gulbei, Igoram Ļesinam, Kristīnei Bebrišai un Renāram Juzupam, kā arī ilggadējiem dejotājiem.

Foto: Jānis Vecbrālis

Koncertā kopā ar jubilāriem būs arī “Kvēles” draugi – Rīgas Latviešu biedrības Tautas deju ansamblis „Vija” (vadītājs Jānis Vilcāns), Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” (vadītāja Kristīne Jaunbrūna) senioru deju kolektīvs „Sidrabvilnis” (Ingrīda Lūka) un bērnu deju kolektīvs „Krustiņi” (vadītāja Inta Āboliņa) no Liepājas.

Latvju raksti, kurus tautiskā jostā savulaik ieaudis kolektīva dibinātāja Aivars Frīdenbergs, ir 18. novembrī dibinātā kolektīva spēkavots un 45. jubilejas koncerta vadmotīvs, kas izskanēs arī jaunajā dejā – „Rakstu raksti”, Daces Kalējas horeogrāfija. Skatītāji varēs baudīt arī tādas dejas kā „Skani mana tēvu zeme”, „Piebaldzēni”, „Visi saka”, „Re, kā dzīvo”, kā arī šobrīd aktuālās kolektīva repertuāra dejas.

Koncertu vadīs Lāsma Ruņģe un Jānis Muižnieks.

Ar plašāku informāciju par vidējās paaudzes deju kolektīvu „Kvēle” aicinām iepazīties ŠEIT.

Informāciju sagatavojusi:
Inese Sērdiene
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja