Svētdien notiek Liepājas koru apriņķa koru skate

21.04.2016

Jaunuma titlulattēls

Svētdien, 24. aprīlī, no pulksten 12.00 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notiks Liepājas koru apriņķa sieviešu, vīru un jaukto koru skate, kurā, gatavojoties 2016. gadā gaidāmajiem svētkiem, dziedās kori no Kazdangas, Cīravas, Aizputes, Pāvilostas, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Durbes, Grobiņas, Brocēnu un Talsu novadiem, kā arī no Liepājas, Ventspils un Saldus.

Gatavojoties 2018. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem un valsts nozīmes koru pasākumiem 2016. gadā, lai nodrošinātu amatieru koru darbības procesa nepārtrauktību, kā arī lai veicinātu amatieru koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību un tālāk pilnveidotu Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai nozīmīgo izpausmi – koru kopdziedāšanas tradīciju, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām 2016. gadā rīko amatieru koru skates. Liepājas koru apriņķa kori šogad gatavojas tādiem notikumiem kā Latvijas sieviešu un vīru koru Salidojums Cēsīs un Kurzemes Dziesmu svētki Kuldīgā.

Skatē katrs koris dziedās trīs dziesmas – vienu izlozes, bet divus izvēlētus skaņdarbus, no kuriem viens – brīvas izvēles skaņdarbs a cappella. Izlozes skaņdarbus koru pārstāvji noskaidroja izlozē 14. aprīlī. Sieviešu un vīru kori skatē izpilda skaņdarbus no sieviešu un vīru koru Salidojuma repertuāra, jauktie kori – divus skaņdarbus no 2018. gada Dziesmu un Deju svētku Noslēguma koncerta un Kurzemes Dziesmu Svētku repertuāra. Saskaņā ar skates Nolikumu, katrā skates norises vietā koru apriņķa kopkori izpilda kādu no Svētku koprepertuāra dziesmām.

Liepājas koru apriņķa koru sniegumu vērtēs žūrija – Talsu koru apriņķa virsdiriģents Gints Ceplenieks, Valkas un Valmieras koru apriņķa virsdiriģents Ivars Cinkuss un komponists Rihards Dubra. Skatē žūrija katru amatieru kori vērtē pēc vienotas – 50 punktu sistēmas, atbilstoši mākslinieciskajam un tehniskajam sniegumam. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam katram skates dalībniekam piešķir kvalitātes pakāpi, un tas saņem Latvijas Nacionālā kultūras centra, skates rīkotāja, izsniegtu diplomu.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā sieviešu, vīru un jaukto koru sniegumu klausīties aicināts ikviens interesents.

Pulksten 12.00 skati atklās senioru, sieviešu un vīru koru uzstāšanās šādā secībā: Ventspils krievu senioru sieviešu koris “Slavjaņe” (diriģente Ilga Buntika), Talsu vīru koris “Dziedonis” (diriģente Rebeka Brūvere), Brocēnu vīru koris (diriģente Iveta Logina), Nīcas vīru koris (diriģenti Jēkabs Ozoliņš un Aldis Jurga), Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris “Aija” (diriģente Gunta Vite, kormeistare Antra Berga), Durbes sieviešu koris “Durbe” (diriģents Renārs Juzups, kormeistare Līga Strēle), Nīcas sieviešu koris (diriģente Līga Amerika-Ansiņa, kormeistare Inese Egle), Pāvilostas sieviešu koris “Sīga” (diriģente Liene Breča), Priekules pilsētas Kultūras nama sieviešu koris (diriģente Gunta Vite, kormeistare Skaidra Klasiņa), Liepājas Universitātes sieviešu koris “Atbalss” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce, diriģente Olga Blauzde).

Savukārt no pulksten 15.00 dzirdēsim Liepājas un Saldus koru apriņķu jauktos korus – Kazdangas jaukto kori (diriģente Baiba Kalniņa), Cīravas pagasta jaukto kori (diriģente Sintija Pīrāga), Aizputes jaukto kori “Kurzeme” (diriģents Ēriks Eglītis), Grobiņas jaukto kori “Vēl” (diriģente Anita Elere), Vaiņodes novada jaukto kori (diriģente Ilze Balode) un Saldus jaukto kori “Saldava” (diriģente Itana Lipšāne).

Liepājas pilsētas jauktos korus ikviens aicināts novērtēt no pulksten 17.00, kad žūrijai un klausītājiem dziedās Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktie kori – “Lauma” (diriģente Mirdza Paipare, kormeistare Ginta Deruma), “Kursa” (diriģente Ilze Āboliņa), “Līva” (diriģents Jēkabs Ozoliņš), “Laiks” (diriģente Ilze Balode) un “INTIS” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce, kormeistars Kārlis Millers).

Liepājas koru apriņķa koru skati rīko Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas koru apriņķa virsdiriģenti Ilzi Valci un Latvijas Nacionālo kultūras centru.

Ieeja ikvienam interesentam bez maksas.

Informāciju sagatavojusi:
Inese Sērdiene
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja