Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs iedziedājis savu Dziesmu svētku zīmi

02.04.2013

Jaunuma titlulattēls 

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra administrācija, diriģenti un kopkoris 24. martā iedziedāja savu Dziesmu svētku zīmi „Skaņu vijums vainagā”, izpildot Liepājas pilsētas himnu „Pilsēta, kurā piedzimst vējš”.

Kā jau iepriekš ziņots, kopš 19. marta interneta vietnē http://www.dziesmusvetki.tv/logo jebkuram pasaules iedzīvotājam ir iespēja izveidot savu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku zīmi „Skaņu vijums vainagā”.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra administrācija, diriģenti un kopkoris 24. martā pēc Liepājas 388. dzimšanas dienai veltītā koru pavasara koncerta „Mūžu mūžos būs dziesma” iedziedāja savu svētku zīmi „Skaņu vijums vainagā”, izpildot pilsētas himnu „Pilsēta, kurā piedzimst vējš”. Izveidoto XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku zīmi turpmāk izmantos kā Liepājas XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku logo.

Svētku galvenā režisora Uģa Brikmaņa iecere ir katrā apdzīvotā vietā, kur dzīvo kaut viens Svētku dalībnieks, pacelt karogu, uz kura attēlota šī novada ļaužu iedziedātā zīme (logo).

Skaņu augstuma, dinamikas gradāciju un latvju rakstu zīmju digitālais vijums veidojas, dziedot kādu no interneta vietnē piedāvātajām 13 tautasdziesmām vai pašu izvēlētu dziesmu, kamēr īpaši izstrādāts datora algoritms analizē skanējuma tonalitāti un konkrētos brīžos piešķir vainagam atbilstošu zīmju loku. Savu zīmi iespējams radīt, dziedot vai spēlējot individuāli, ansamblī vai lielākā kolektīvā jebkurā pasaules vietā, kur ir pieejams dators un internets.

Dziedāšanai tiek piedāvāta dziesma „Kur tu teci, gailīti mans”, „Dziediet, meitas, vakarā”, „Bēdu manu, lielu bēdu”, „Tumša nakte, zaļa zāle”, „Dziedot dzimu, dziedot augu”, „Līgo laiva uz ūdeņa”, „Sudmaliņas”, „Es mācēju danci vesti”, „Pūt, vējiņi”, „Jānīt’s nāca pār gadskārtu”, „Cekulaina zīle dzied”, „Kur tu skriesi, vanadziņi” un „Rīga dimd”.

„Svētdien, 30. jūnijā visos pagastos, novados un pilsētās, kas piedalās svētkos, pacelsim svētku karogu! Pacelšanas laiks – pēc svētkiem veltītā dievkalpojuma Rīgas Domā, no 13:12 Latvijas austrumos līdz 13:40 rietumos, brīdī, kad saule atrodas visaugstāk. Svētku karogā atspoguļotās dziesmas iedziedātāju izvēle ir katra pagasta, pilsētas iedzīvotāju (koristu, dejotāju, orķestru, folkloras kopu dalībnieku, utt.) pašu rokās, gluži tāpat kā iedziedātā dziesma, kuras grafiskais atveids būs karogā. Iedziedātajai dziesmai jābūt visciešākajā saistībā ar vietu, kur plīvos karogs, un svētku kopējo ideju,” informēja galvenais svētku režisors Uģis Brikmanis.

Informācija tapusi sadarbībā ar projekta „Svētku atklāšana novados” koordinatoru Ēriku Kibermani.

Informāciju sagatavojusi:
Anda Birkenberga
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja