Kultūras ministrijas atzinība komponistam V.Aivaram

13.06.2022

Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas īpašo Atzinības rakstu godināts Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vīru vokālā ansambļa “Dziedonis” vadītājs, komponists Valdis Aivars, kurš aizvadītās nedēļas nogalē ar jaunu koncertprogrammu “Vajag vēlēties!”, skatītāju piepildītā Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē, atzīmēja savu 70. dzīves un 55. muzikālo darba gaitu jubileju.

Sveicot jubilejā, Atzinības raksts, kuru parakstījis kultūras ministrs Nauris Puntulis, piešķirts par mūža ieguldījumu kora un vokālās mūzikas popularizēšanā, Liepājas pilsētas muzikālās dzīves veidošanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. V.Aivaru kuplā pulkā bija ieradušies sveikt arī kolēģi, draugi un talanta cienītāji.

V.Aivars absolvējis Latvijas Mūzikas akadēmiju kā diriģents un mūzikas pedagogs. Muzikālās gaitas sācis kā pianists un koncertmeistars, vadījis Liepājas teātra muzikālo daļu un bijis populāro Liepājas desmit dziedošo aktieru ansambļa vadītājs. 1999. gadā V.Aivars kļuva par māksliniecisko vadītāju un diriģentu vīru korim “Dziedonis”, ar kuru piedalījies gan Dziesmu svētkos, gan ar koncertiem viesojies dažādos Latvijas novados un ārvalstīs. 2014. gadā koris pārtapa par vīru vokālo ansambli, kuru V.Aivars joprojām vada ar labiem panākumiem un lielu entuziasmu. V.Aivars ir vairāk nekā 300 dziesmu autors un komponējis mūziku ap 40 teātra izrādēm.