Komponists Valdis Aivars svētdien aicina uz jubilejas autorkoncertu

07.06.2017

Jaunuma titlulattēls

Šo svētdien, 11. jūnijā, pulksten 14.00 komponists un pianists Valdis Aivars aicina uz savas pusapaļās jubilejas autorkoncertu “Kamēr vari, tikmēr dari!” Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. Ieeja bez maksas.

Kopā ar jubilāru koncertā muzicēs Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vīru vokālais ansamblis “Dziedonis” (vadītājs Valdis Aivars), “Gulbju dīķa Jazz Band” (mākslinieciskais vadītājs Imants Meķis), solisti Sondra Beitāne, Marianna Matvejeva, Monta Vernava, Keita Lapškalna, Harijs Miļevskis, kā arī aktieri Gunārs Borgs un Gunārs Kugrēns. Programmu vokāli instrumentālās mūzikas un teātra mākslas cienītājiem, suminot jubilāru, vadīs aktieri Jānis Dreiblats un Edgars Pujāts.

Valdis Aivars, kurš Latvijas Mūzikas akadēmiju absolvējis kā diriģents un mūzikas pedagogs (1991.g.), savas muzikālās gaitas sācis kā pianists un koncertmeistars 1967. gadā, šogad atzīmējot 50 gadu radošo darbību Liepājā. Vēlāk no 1977. līdz 1998. gadam vadījis Liepājas teātra muzikālo daļu un vairāk kā desmit gadu garumā (1985.-1995.g.) bijis populāro Liepājas desmit dziedošo aktieru ansambļa vadītājs. 1999. gadā Valdis Aivars kļuva par māksliniecisko vadītāju un diriģentu vīru korim “Dziedonis”, kura pirmsākumi meklējami tālajā 1927. gadā, kad Liepājā kopā sanāca piecpadsmit dziesmu draugi un nolēma organizēt Liepājas vīru kori. Ar vīru kori aizvadīta skaista kopdarbība, kuras laikā koris piedalījies Dziesmu svētkos, veidotas dažādas koncertprogrammas, ar kurām koris koncertējis gan Latvijas novados, gan ārvalstīs. 2014. gadā kā vislabākais risinājums tika pieņemts lēmums korim pārtapt par vīru vokālo ansambli, kuru Valdis Aivars joprojām vada ar labiem panākumiem un lielu entuziasmu. Augstu novērtējumu vīru vokālais ansamblis iegūst gan skatēs, gan dažādos konkursos, gan arī Latvijas šlāgeraptaujā, skanot arī Latvijas Radio 2.

Valdis Aivars ir vairāk kā 300 dziesmu autors un komponējis mūziku ap 40 teātra izrādēm. 2012. gadā Valdis Aivars saņēmis Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” apbalvojumu – Goda zīmi bronzā – novērtējumu par ilggadēju darbu Liepājas teātrī ar “10 kungiem”, veidojot patriotiskas programmas Atmodas laikā, kā arī par aktīvu vairākkārtēju piedalīšanos Latvijas vīru dižkoncertos, kas veltīti Lāčplēša dienai.

Informāciju sagatavoja:

Inese Sērdiene
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja