Gunāra Kopštāla „Mirkļa pietura”

31.08.2012

Jaunuma titlulattēls Jaunuma titlulattēls

Mūsdienu izcilais fotomākslas meistars Gunārs Kopštāls ikvienu interesentu aicina uz savas 80 gadu jubilejas personālizstādes atklāšanu un fotogrāmatas „Mirkļa pietura” atvēršanas svētkiem 7. septembrī pulksten 17:00 Liepājas Latviešu biedrības nama galerijā. Izstādi „Mirkļa pietura” interesenti varēs apskatīt līdz 30. septembrim.

Viens no Liepājas Fotostudijas „FOTAST” dibinātājiem, Starptautiskās Fotomākslas federācijas (FIAP) Mūža biedrs, Žurnālistu savienības biedrs, starptautiskās klases fotomākslinieks (AFIAP), M.Buclera prēmijas laureāts un pedagogs Gunārs Kopštāls, kura melnbaltās fotogrāfijas eksponētas daudzu ārvalstu fotosalonos un kurš ir saņēmis vairākus augstus apbalvojumus, jau kopš 2011. gada novembra aizrautīgi strādājis, lai, atzīmējot 80 gadu jubileju, savu mūža veikumu apkopotu un izdotu fotogrāmatā „Mirkļa pietura”. Tās izveidei fotomākslinieks no savu darbu krājumiem atlasījis vairāk kā 130 fotoattēlu, kas guvuši panākumus un saņēmuši zelta, sudraba un bronzas medaļas starptautiskās izstādēs un konkursos gan ārvalstīs, gan Latvijā.

Gunāra Kopštāla fotoalbumā „Mirkļa pietura” apkopoti paša autora ļoti rūpīgi izvēlēti, pamatā melnbalti, darbi, Pētera Jaunzema apraksts par mākslinieka dzīves gājumu un fotomākslinieka līdzcilvēku (Ēriks Kūlis, Jānis Lādītis, u.c.) interviju fragmenti.

„Piecdesmit gados esmu radījis simtiem darbu, no kuriem daudzi ir pabijuši personālizstādēs un ārzemju fotosalonos. Ir bijuši panākumi, saņemti apbalvojumi, goda nosaukumi, bet vai tas ir bijis svarīgākais? Svarīgākais ir savas zināšanas nodot kādam tālāk – iemācīt saprast un mīlēt šo lielisko mākslas sastāvdaļu – f o t o g r ā f i j u”, teicis fotomākslinieks. Un to viņš arī dara. Trīsdesmit piecus gadus mācījis mīlēt fotomākslu Liepājas lietišķās mākslas vidusskolas audzēkņiem. Pašlaik viņš ir gan skolotājs, gan autoritāte jaunajiem fotogrāfiem Liepājas 15. vidusskolā, kurā iekārtota fotostudija. Daudzu gadu garumā G.Kopštāls ir konsultējis jaunos autorus, dodot viņiem ierosmi ieraudzīt savu dzimto pusi ar fotoobjektīva palīdzību, tuvāk iepazīt sava novada ļaudis un novada bagātību kopumā.

Gunāra Kopštāla radošais mantojums ir tiešām iespaidīgs, viņa 80 gadu jubilejas personālizstādē „Mirkļa pietura”, kas tiks atklāta 7. septembrī pulksten 17:00 Liepājas Latviešu biedrības nama galerijā, tāpat kā jaunajā fotogrāmatā, izraudzīti tikai paši labākie darbi (gan mākslinieciski augstvērtīgi, gan pašam autoram svarīgi un nozīmīgi), kas radīti dažādos laika posmos.

Senākie izstādē (un arī grāmatā) aplūkojamie darbi datējami ar 20. gadsimta 50. gadiem, ar laiku, kad Gunārs Kopštāls uzsāka darbību tikko dibinātajā Liepājas Tautas fotostudijā. Savukārt jaunākie darbi – ar 2010. gadu.

Pats autors apgalvo, ka ir ļoti grūti noformulēt tematiku un ierobežot izstādi kādā noteiktā koncepcijā. Tomēr, izvērtējot eksponējamos darbus, atrod izstādes kopsaucēju un vadlīniju – Liepāju.

Izstādē būs apskatāmi Liepājai un Latvijai nozīmīgu personību portreti, kā arī Liepājai vien raksturīgā pilsētvide.

„Kā fotomāksliniekam G.Kopštālam ir savs stils un maniere. Tas var kādam patikt vai nepatikt, taču neapšaubāms ir fakts, ka viņš ir „spēcīgs” fotogrāfs,” par autoru teic viņa kolēģi, piebilstot, ka G.Kopštāla darbi, redzējums un fotogrāfiju stāsti ir tikpat plaši un daudzšķautņaini, cik plaša ir laika amplitūda, kurā tie tapuši.

Interesentiem Gunāra Kopštāla 80 gadu jubilejas personālizstāde „Mirkļa pietura” būs apskatāma līdz 30. septembrim Liepājas Latviešu biedrības nama galerijā.

Fotogrāmatas „Mirkļa pietura” izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras pārvalde”, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs, Liepājas Izglītības pārvalde, akciju sabiedrība „Liepājas Metalurgs” un akciju sabiedrība „Liepājas papīrs”.

 

Uzziņai:
Gunāra Kopštāla: dzimis 1932. gada 6. jūlijā Liepājā.
1957.g. ar izcilību beidzis Liepājas lietišķās mākslas vidusskolas  koktēlniecības nodaļu. Mākslinieks – meistars. Vidējā speciālā izglītība.
No 1975.g. līdz 1979.g. mācījies Liepājas Pedagoģiskajā Institūtā Latviešu  valodas un literatūras fakultātes neklātienē.
No1957.g. līdz 1969.g. Liepājas lietišķās mākslas vidusskolas speciālo mācību priekšmetu pasniedzējs ( koktēlniecība, kompozīcija, veidošana, fotomācība.)
No 1962.g. TV „Panorāma” ārštata korespondents, bet no 1969.g. līdz 1971.g.Latvijas TV Informatīvo raidījumu redakcijas speciālkorespondents Liepājas zonā (Liepāja, Kuldīga, Ventspils.)
No 1971.g. līdz 1974.g. Latvijas TV “Panorāma” Liepājas ziņu redaktors.
No 1969.g. līdz 1974.g. amata savienošanas kārtībā, turpina vadīt fotomācības, fotometrijas un tehnisko mācību līdzekļu pielietošanas stundas Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā, bet pēc Latvijas TV Liepājas redakcijas likvidācijas, no 1974.g. līdz 1993.g.turpina pasniedzēja darbu Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā.
1994.gadā iekārto fotostudiju Liepājas 15. vidusskolā un ir izvēles priekšmeta „Mākslas fotogrāfija” pasniedzējs un fotopulciņa vadītājs. Pēc skolu mācību programmu izmaiņām no 2000.g. vada 15.vidusskolas fotostudiju, kurā darbojas arī citu Liepājas vidusskolu audzēkņi.
Fotogrāfiju un kino apguvis pašmācības ceļā daudz lasot speciālo literatūru, praktiski strādājot un eksperimentējot, kā arī  konsultējoties pie kinooperatoriem Māra Rudzīša un Vladimira Gaiļa stažējoties Rīgas kinostudijā. 1971.g. mācījies TV un Radio redaktoru un korespondentu Augstākās kvalifikācijas celšanas institūtā Maskavā. Pirmā  piedalīšanās izstādēs 1958.g., bet republikas mērogā – Latvijas II fotomākslas darbu izstādē Rīgā 1962.g. ar darbiem „Ziema”, „Miglā”, „Sveces gaismā”. Darbu „Miglā” izvirzīja Vissavienības fotoizstādei Maskavā.
Starptautiskās izstādēs piedalās no 1979.g. No 1979.g. līdz 2000.g. darbi eksponēti 76 salonos – piecos kontinentos, – 34 valstīs.  Sarīkojis 12 personālizstādes Liepājas pilsētā un novados, Aizputē, Kuldīgā, Rīgā.

Informāciju sagatavoja:
Anda Birkenberga
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja