Dziesmu un Deju svētku atklāšana Liepājā

27.06.2013

Jaunuma titlulattēls 

Svētdien, 30. jūnijā, pulksten 13.00 Rožu laukumā pie Liepājas Latviešu biedrības nama ikviens tiek mīļi aicināts un gaidīts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku atklāšanas sarīkojumā.

Kā jau iepriekš informējām, šogad iecerēts, ka XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku atklāšana 30. jūnijā notiks gan Rīgā ar virsdiriģentu un virsvadītāju godināšanu Dziesmu svētku parkā pulksten 21.30, gan visos Latvijas novados. Pēc svētkiem veltītā ekumēniskā dievkalpojuma Rīgas Domā no pulksten 13.12 līdz pulksten 13.40, saulei esot zenītā, katra pilsēta un katrs pagasts visā Latvijā pacels savu dziesmu un deju svētku karogu.

Liepājā Svētku atklāšanas sarīkojums notiks Rožu laukumā pie Liepājas Latviešu biedrības nama pulksten 13.00 ar Pūtēju orķestra „Liepāja” un visu Svētku dalībnieku, kuri vēl nav devušies uz Rīgu, kā arī atbalstītāju un interesentu, līdzdalību. Svinīgā Liepājas dziesmu un deju svētku karoga pacelšana notiks pulksten 13.40.

Atklāšanas ceremonijā Rīgā, klātesot Latvijas Valsts prezidentam un Latvijas Republikas kultūras ministrei, svētku Goda virsvadītājiem, pūtēju orķestru virsvadītājiem un deju virsvadītājiem, visu veidu koriem – sievu, vīru, jauktiem un bērnu koriem, deju kolektīviem, pūtēju orķestrim un etno grupai, izskanēs Mārtiņa Brauna skaņdarba „Gaisma Līgo Latvijā” pirmatskaņojums – inscenējums.

Tas būs kā apliecinājums folkloras un kora mūzikas kopsakarībai, kā atgādinājums, cik bezgalīgas un joprojām līdz galam neapzinātas ir latviešu tautas melodijas. Skanot mūzikai, varēsim vērot visas Latvijas – Ziemļlatgales, Viduslatgales, Dienvidlatgales, Sēlijas, Zemgales, Dienvidkursas, Viduskursas, Ziemeļkursas, Lejasvidzemes, Augšvidzemes, Vidvidzemes un Rīgas tautas tērpu krāšņumu un bagātību. Ar video ekrāna palīdzību varēsim vērot kā saules zenīta brīdī Latvijā, tajā skaitā arī Liepājā, paceļas karogi – kā zīme, ka svētki ir atklāti ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā!

Uzziņai:
XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Liepāju pārstāvēs 41 kolektīvs, kopskaitā 997 dalībnieki.

Svētkos piedalīsies gan kori, deju kolektīvi un folkloras kopas, gan mazākumtautību kolektīvi, amatierteātri, vokālie ansambļi  un tautas lietišķās mākslas studijas.

Informāciju sagatavoja:
Anda Birkenberga
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja