Aicinām uz teicējas Ķērstas Balceres atmiņu pēcpusdienu

28.10.2019

Atceroties teicēju Ķērstu Balceri 110. gadadienā, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra folkloras kopa “Vēlava” aicina 2. novembrī pulksten 14.00 uz atmiņu pēcpusdienu “Dziežu laiku kavēdamis, Sav’ sirsniņu remdēdams”.

Atmiņu pēcpusdiena iecerēta skanīga un izzinoša, turklāt arī skaistā, vēsturiskā vietā – Romas dārza Berči zālē (mākslas galerijas telpās). Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Daiga Straupeniece kopā ar folkloras kopas “Vēlava” sievām un Rucavas etnogrāfiskā ansambļa dalībniekiem ļaus klausītājiem izbaudīt Dienvidkurzemes izloksnēm raksturīgās īpatnības gan dziesmu tekstos, gan vēstuļu fragmentos, kā arī dalīsies atmiņās par teicēju Ķērstu Balceri un stāstīs par Būtiņģes un Sventājas latviskās kultūras mantojumu.

Teicēja Ķērsta Balcere dzimusi Sventājā 1909. gada 15. oktobrī. Pēc Latvijas – Lietuvas 1921. gada robežkonvencijas, Sventāja nonāca Lietuvas teritorijā, taču tur palika daudzas latviešu ģimenes, kas jau izsenis bija dzīvojušas šajā apvidū. “Lietuviešu ietekmē izveidojās valodas savdabības un citas kultūras iezīmes”, pastāstīja Daiga Straupeniece.

Savukārt folkloras kopas “Vēlava” vadītāja Vija Laipniece atklāja, kā pie liepājniecēm nokļuvis Ķērstas Balceres dziesmu pūrs: “Kad 2000.gada oktobrī Zenta Bērtiņa kopā sapulcināja piecas enerģiskas liepājnieces, izveidojās folkloras kopa, kas pēc gada tika pie nosaukuma “Vēlava”. Pamazām krājās dziesmu pūrs, kas tika veidots no Liepājai tuvākās apkārtnes melodijām. Laika gaitā kopas sastāvs kļuva arvien bagātāks gan pēc dalībnieču skaita, gan dziesmu apjoma. Kad folkloras kopā iesaistījās teicējas Ķērstas Balceres attāla radiniece, Zentai Bērtiņai tika nodots saglabātais dziesmu pūrs, kas kļuva par “Vēlavas” lielo bagātību, ko jāizdzied pār novadu novadiem. Tuvojoties teicējas Ķērstas Balceres jubilejai, šķita pašsaprotami ar šo bagātību iepazīstināt plašāku sabiedrību. Tā tapa šis projekts. Laipni aicināti visi interesenti! Īpaši gaidām bijušo Sventājas iedzīvotāju radiniekus!”

Ieeja pasākumā brīva.

Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Foto un video materiāli var tikt izvietoti Liepājas pilsētas pašvaldības portālā www.liepaja.lv, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra mājaslapā www.liepajaskc.lv, kā arī minēto iestāžu sociālo tīklu facebook.comtwitter.com un instagram.com kontos.