Tautas deju ansamblis “Rucavietis” piedalīsies Tautas deju lielkoncertā “Griezies, griezies, atgriezies IV. Dāvana Ingrīdai Saulītei un Uldim Šteinam” Ogrē

30.11.2015

Jaunuma titlulattēls

Šo sestdien, 5. decembrī, pulksten 17.00 Ogres Kultūras centrā notiks Tautas deju lielkoncerts “Griezies, griezies, atgriezies IV. Dāvana Ingrīdai Saulītei un Uldim Šteinam”, kurā jau ceturto reizi piedalīsies arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Tautas deju ansamblis “Rucavietis” (vadītāja Sandra Blumbaha).

Tautas deju lielkoncerts “Griezies, griezies atgriezies” notiek reizi divos gados, un šogad tas norisināsies jau ceturto reizi. Šo deju koncertu ciklu 2009. gada rudenī aizsāka un to joprojām turpina rīkot Ogres vidējās paaudzes deju kolektīvs “RAKSTI” un tā vadītājs Edgars Tabors. Lielkoncerta mērķis ir iepazīstināt skatītājus ar dažādu Latvijas novadu tautas deju kolektīvu izpildītajām oriģināldejām, iegriežoties vai atgriežoties kādā noteiktā laika posmā un uzsverot horeogrāfu ieguldījuma nozīmīgumu latviešu tautas nemateriālās kultūras mantojumā un nacionālās pašapziņas celšanā.

Šo sestdien gaidāmais tautas deju lielkoncerts “Griezies, griezies, atgriezies IV” būs īpašs veltījums divām spilgtām personībām – latviešu deju tradīciju glabātājiem, izciliem horeogrāfiem, daudzu deju svētku virsvadītājiem un goda virsvadītājiem Ingrīdai Edītei Saulītei un Uldim Šteinam.

Īpaši šim lielkoncertam deju kolektīvi gatavo dejas, kuras tapušas un dejotas 20. gadsimta vidū un beigās. Neizpaliks arī abu gaviļnieku radītās dejas, kā I.E.Saulītes “Latviešu pāru deju svīta”, U. Šteina “Vāverpolka”, “Dvieļu deja” un “Vadžu deja”. Godā tiks celtas arī citu izcilu horeogrāfu un vecmeistaru darbi, kā piemēram H. Tangijevas-Birznieces “Gatves deja”, H. Sūnas “Pie Daugavas” un “Kurzeme”, I. Strodes “Dižā deja”, U. Žagatas “Dejotprieks”.

Tautas deju ansamblis “Rucavietis” uz Ogri dāvanā vedīs trīs dejas. Viena no tām ir Dailoņa Rudovica cēlā deja “Sen to Rīgu daudzināja”, kura veltīta Dziesmu svētku simtgadei 1973. gadā un kura Jaunrades deju konkursā 1978. gadā ieguva 3.vietu. Otra dāvana no TDA “Rucavietis” būs Jāņa Purviņa deja “Deja auzās”, kura iestudēta 1999. gadā, par pamatu ņemot Krustpils apkārtnē populārās etnogrāfiskās dejas “Auzu deja” materiālus, kurus 1938. gadā pierakstījis J.Stumbris. Šī deja 2000.gadā Jaunrades deju konkursā ieguvusi Veicināšanas balvu. Kā trešo dāvanu “Rucavietis” lielkoncertā izpildīs Jāņa Ērgļa deju “Es redzēju jūriņā”, kura šogad iekļauta arī Kurzemes novada deju svētku repertuārā.

Kopumā koncertā piedalīsies 15 deju kolektīvi no visas Latvijas, izdejojot 41 deju. Lielkoncertā piedalās: DK “Bramaņi” un VPDK “Dižbramaņi” (vad. T.Ludborža), DA “Daiļrade” (vad. I.Pētersone-Lazdāne), TDA “Vektors” un VPDK “Vektors” (vad. U.Šteins), TDA “Gatve” un VPDK “Gatve – otra iespēja” (vad. G.Raipala), TDA “Kalve” (vad. G.Skuja), DA “Pūpolītis” (vad. I.Mistre), VPDK “Zeperi” (vad. L.Fridberga), VPDK “Talsu Kurši” (vad. L.Freimane),  TDA “Ogre” un VPDK “Raksti” (vad. E.Tabors), VPDK “Vērgalīte” (vad. K.Jaunbrūna), TDA “Rucavietis” (vad. S.Blumbaha).

Informāciju sagatavoja:
Sandra Blumbaha
TDA “Rucavietis” vadītāja