Svētdien notiks Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skate

07.04.2016

 Jaunuma titlulattēls   Foto_Laila_Dūna (1)  

Šo svētdien, 10. aprīlī, no plkst. 12.00 Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē ikviens interesents aicināts uz Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skati, kurā būs iespējams redzēt Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes novadu un Liepājas pilsētas jauniešu, vidējās paaudzes un senioru tautas deju kolektīvu sniegumu, gatavojoties Latvijas Tautas deju ansambļu svētkiem 28. maijā Cēsīs un Kurzemes Deju svētkiem 18. jūnijā Liepājā. Ieeja bez maksas.

Dziesmu un deju svētki nav tikai skaists kopā sanākšanas brīdis reizi piecos gados, bet gan visa dzīve, ko dzīvo cilvēks, kurš izvēlējies sevi radoši izteikt kustībā – tautas dejā. Nozīmīgs satikšanās brīdis Dziesmu un Deju svētku starplaika posmā dejotājiem ir skates, kurās katrs deju kolektīvs ar prieku un lielu centību tiecas uz izcilību. Svētdien notiekošās skates mērķi saskaņā ar nolikumu ir noteikt Kurzemes vēsturiskā novada deju svētku un tautas deju ansambļu svētku repertuāra un koprepertuāra apguves līmeni, izvērtēt katra deju kolektīva sniegumu, piešķirot tam kvalitātes pakāpi, un noteikt svētku dalībniekus.

Šogad Liepājas deju apriņķa skatē piedalīsies 24 tautas deju kolektīvi, kuru uzstāšanās programma norisināsies divās daļās. Vispirms no plkst. 12.00 savu sagatavotību deju svētkiem demonstrēs C un E grupu kolektīvi (jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi), bet no plkst. 15.45 – A, B, D un F grupu kolektīvi (jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi). Kolektīvi skatē izpildīs divas dejas no attiecīgās grupas obligātā repertuāra – vienu izlozes deju un vienu deju pēc izvēles. Deju kolektīvi, kas pretendē uz A grupu, Liepājā skatē dejos vienu izlozes deju. Šogad dejotājiem īpaši satraucošs un nebijis notikums – pirmo reizi kolektīvi izlozes deju uzzinās tikai skates norises dienas rītā.

Dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpu valkāšanas kultūru un pareizību, deju kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu pēc 50 punktu skalas vērtēs žūrija: Kuldīgas un Ventspils deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Ramona Irbe, Saldus deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Santa Laurinoviča, Bauskas deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Guna Trukšāne, Liepājas deju apriņķa kolektīvu virsvadītājs un Kurzemes Deju svētku mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš, kā arī žūrijas priekšsēdētāja Tukuma deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja un Kurzemes deju svētku mākslinieciskā vadītāja Zanda Mūrniece.

Foto: Laila Dūna.

Informāciju sagatavojusi:

Inese Sērdiene
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja