Laikmetīga izrāde “Mūra pils tuksnesī”

Sestdien, 23. jūlijā (2022) 20:00-21:00 Liepājas stacija /uzgaidāmā zāle/

Liepājas stacijas ēkā vienīgo reizi šogad varēs noskatīties laikmetīgu teātra izrādi “Mūra pils tuksnesī”, kurā, caur sadzīvisku grotesku, poētisku satīru un pārspīlējumu tiks atklātas cilvēku gaidas pēc brīvības, draudzības, mīlestības un labākiem laikiem.

Izrādes dramaturģiskais pamats veidots iedvesmojoties no Liepājas stacijas bijušo un esošo darbinieku stāstiem: “Ir apkopējas Ņinas pēdējā darba diena. Viņa ir manāmi domīga – aiziet no darba stacijā pēc tik daudz nostrādātiem gadiem ir tas pats, kas atstāt savas mājas un ģimeni. Par spīti pozitīvajiem kolēģu apsveikumiem, lēni un nemanāmi viņā iezogas neremdināmas skumjas. Situācija saasinās brīdī, kad stacijā ierodas jaunais darbinieks Māris, kurš ar savu enerģiskumu un jauneklību iegūst Ņinas kolēģu simpātijas. Ņinas pēdējā darba diena izvēršas par traģikomisku notikumu un smalkjūtīgu pārdzīvojumu virkni, kurā galvenās lomas izspēlē katra tēla dzīves gaidas un aizejošais laiks.”

Izrāde “Mūra pils tuksnesī” ir Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra un pieaicinātās dramaturģes, režisores Sandijas Santas teātra mākslas kopprodukts, ko veidojuši Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatierteātra “Projekts” aktieri piedaloties profesionāliem māksliniekiem.

Iestudējumu vērtēs arī profesionāla žūrija, jo izrāde piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra ikgadējā amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2021”.

Izrāde tapusi sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš”.