ATCELTS! Jaukto koru dziesmu diena VISIEM VIENA KATRAM SAVA TAUTASDZIESMA

Sestdien, 17. oktobrī (2020) 17:00 Liepājas Latviešu biedrības nams /Lielā zāle/

PASĀKUMS ATCELTS!

Latviešu kultūrā gan pagātnē, gan mūsdienās īpašu lomu ieņem tautasdziesmas. Sauktas arī par spēka dziesmām, mūsu senči tās dziedāja, darot darbus, svinot svētkus, baltā un nebaltā brīdī. Tautasdziesmas dzīvas, spēka pilnas un ikvienam tuvas padarām mēs paši, skandinot ikdienā un ceļot godā svētku reizēs. Jaukto koru dziesmu dienā ikviens koris aicināts izdziedāt sev tuvas un nozīmīgas tautasdziesmas.

Jaukto koru dziesmu dienas mērķis ir popularizēt latviešu tautasdziesmas, kopt un uzturēt kora dziedāšanas tradīciju kā latviskās kultūras mantojumu, nodrošinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas procesa nepārtrauktību, kā arī veicināt Latvijas pilsētu un novadu jaukto koru kolektīvu savstarpēju sadarbību.

Koncerta programmā latviešu tautasdziesmu apdares un oriģināldziesmas ar tautasdziesmu vārdiem.

Piedalās: Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris “Kursa”, diriģente Ilze Āboliņa un vieskolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem.

Koncerta īpašie viesi Latgales jauniešu postfolkloras grupa “Rikši”.

Lūdzam ņemt vērā, ka pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana/filmēšana. Apmeklējot pasākuma norises vietu, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts/filmēts un iegūtie foto/video materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātes nolūkos.