Koru koncerts “Diriģentam Ludvigam Leitim – 100”

15.12.2016

Jaunuma titlulattēls

Šajā nedēļas nogalē, svētdien, 15. janvārī, pulksten 15.00 Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs aicina uz vērienīgu koru koncertu koncertzālē “Lielais dzintars”, lai godā celtu diriģenta Ludviga Leiša piemiņu un atzīmētu viņa 100. jubileju. Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, kas pieejami SIA “Biļešu Paradīze” kasēs.

2017. gada 16. janvārī ilggadējam Liepājas rajona virsdiriģentam, pilsētas un novadu koru diriģentam, pedagogam un sabiedriskam darbiniekam Ludvigam Leitim apritētu 100 gadu, par godu kura piemiņai Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notiks Liepājas pilsētas un Liepājas apkaimes novadu koru koncerts, piedaloties arī Rīgas Tehniskās universitātes jauktajam korim “Vivere” un solistēm – Baiba Bite, Līva Drēviņa un Solveiga Pētersone. Nozīmīgo kormūzikas notikumu ar savu dalību pagodinās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti Mārtiņš Klišāns, Jēkabs Ozoliņš, Gints Ceplenieks un Ilze Valce, kā arī diriģenti Līga Amerika-Ansiņa, Liene Breča, Anita Elere, Gunta Vite, Ilze Āboliņa, Ilze Balode un koncertmeistare Līna Andrejeva.

Diriģents Ludvigs Leitis (1917-1983), izcilais latviešu kultūras un izglītības darbinieks, bijis viens no mūsu valsts līdzgaitniekiem, kurš brīvo Latviju diemžēl nepiedzīvoja, tomēr tai vienmēr ticēja. Viņš bijis viens no tiem diriģentiem, kuriem labāk piestāv vēsturiskais apzīmējums – vadonis. “Dedzinot dziesmu guni, viņš dedzināja savu mūžu, aiziedams radošā briedumā, vēl stalts un pilns enerģijas. Koris, kora māksla bija viņa dzīve. [..] Viņš izstaroja īstu latvisku mentalitāti, plus vienkāršība, godprātība, pašdisciplīna, mērķtiecība, kas robežojās ar fanātismu, pāri visam uzmundrinošs, sirsnīgs smaids. Tāda bija diriģenta personība, kam bija viegli, pat patīkami pakļauties. Sirms, tēvišķi labsirdīgs, tāpēc ne tikai ģimene, arī kora ļaudis viņu par tēti godāja,” tā savās atmiņās par Ludvigu Leiti 1994. gadā dalījies Jānis Ameriks no Nīcas vīru kora.

Savā radošajā un piepildītajā mūžā Ludvigs Leitis bijis kordiriģents, mūziķis un pedagogs. Pēc 2. Pasaules kara ticis nozīmēts strādāt dažādās Liepājas pilsētas izglītības iestādēs par skolotāju, direktoru, direktora vietas izpildītāju, mācību daļas vadītāju, Liepājas pilsētas metodiskā kabineta vadītāju, metodiķi, vadītāja vietas izpildītāju u.c. Strādājis arī Grobiņas, Vaiņodes, Nīcas skolās par skolotāju un koru diriģentu. Laikā no 1952. – 1953. gadam Ludvigs Leitis bijis Valsts Liepājas drāmas teātra direktors. 1962. gadā sācis strādāt E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā par mūzikas un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogu, vadījis skolas kori, bijis mācību daļas vadītājs un kordiriģēšanas nodaļas vadītājs un pedagogs. Latvijas mūziķu aprindās Ludvigs Leitis pazīstams kā Liepājas rajona koru virsdiriģents, kurš izvirzījis rajona korus redzamā vietā republikā un kura neizmērojamā enerģija, sirds siltums, cilvēkmīlestība, viņa optimisms, domas vērienīgums radīja ikvienam vēlēšanos darboties un dziedāt.

Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” šajā nedēļas nogalē diriģenta piemiņai koncertā skanēs J.Vītola, E.Dārziņa, P.Barisona, A. Feila, T. Ķeniņa, L.Garūtas, R.Paula, I.Kalniņa, P. Plakida, P.Vaska, S.Mences, M.Brauna, Z.Liepiņa, J.Lūsēna, U.Prauliņa, I.Rupaines un V.Zilvera skaņdarbi. Programmu vadīs Emīls Dreiblats.

Koncertā piedalīsies Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktie kori „INTIS”, „Kursa”, „Laiks”, „Lauma”, „Līva” un sieviešu koris „Aija”, Liepājas Universitātes sieviešu koris „Atbalss”, Rīgas Tehniskās universitātes jauktais koris “Vivere”, Aizputes jauktais koris „Kurzeme”, Cīravas pagasta jauktais koris, Kazdangas pagasta jauktais koris, Grobiņas jauktais koris „Vēl”, Vaiņodes jauktais koris, Durbes sieviešu koris „Durbe”, Nīcas sieviešu koris, Nīcas vīru koris, Pāvilostas sieviešu koris „Sīga”, Priekules sieviešu koris, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas jauktais koris, Liepājas Bērnu un jauniešu centra jauktais koris “Reverberācija” un Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas koris.

Koncertu rīko Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs sadarbībā ar Rīgas, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes novadu pašvaldībām. Bezmaksas ielūgumi pieejami SIA “Biļešu Paradīze” kasēs visā Latvijā.

Informāciju sagatavojusi:

Inese Sērdiene
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja