Bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “PĒRLĪTES”

"Pērlītes" ir iespēja bērna muzikalitātes, vokālo un radošo spēju attīstībai, muzicēšanas pieredzes bagātināšanai.

vadītāja
Iveta Logina

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “PĒRLĪTES” nodarbībās ir iespēja apgūt un pilnveidot vokālās iemaņas, apgūt prasmi dziedāt ansamblī un solo, iegūt daudzbalsīgas dziedāšanas pieredzi, iepazīt skatuves kultūru un gūt uzstāšanās pieredzi, kā arī radoši izpausties muzikālās rotaļās.

Vokālais ansamblis “PĒRLĪTES” aktīvi iesaistās Liepājas un valsts mēroga vokālajos konkursos, koncertos un pasākumos. Pie ikgadējiem un tradicionāliem kolektīva pasākumiem pieder dalība konkursos „Pērļu lietus” un „Balsis”, Ziemassvētku koncertuzvedumos, kā arī citos Liepājas pilsētas pašvaldības un Liepājai pietuvināto novadu rīkotajos koncertos un pasākumos (Lieldienas, Mātes dienas koncerti u.c.).

Pēdējo gadu laikā ansambļa dalībnieki dziedājuši uz vienas skatuves ar Latvijā atzītiem mūziķiem un māksliniekiem – Ivo Fominu, Aiju Andrejevu, Lauri Reiniku, Uģi Rozi u.c.