Vokālais ansamblis “DZIEDONIS”

"Kamēr vari, tikmēr dari!" - mūsu kopā būšanas prieks un apliecinājums garīgās vērtības - dziesmas, nozīmībai ikdienas rūpju gaitās.

vadītājs
Valdis Aivars

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vokālā ansambļa „DZIEDONIS” vīri no kora par ansambli pārtapa 2013.gadā, kad pēc 85 gadu jubilejas atzīmēšanas un XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku aizvadīšanas strauji saruka dziedātāju skaits. Sākotnēji statusa maiņa varēja izskatīties pēc “veca deķa lāpīšanas”, tomēr šodien “DZIEDONIS” sevi ir apliecinājis valsts mērogā kā veiksmīgs, regulāri koncertējošs vīru ansambli.

Vokālais ansamblis joprojām cieņā tur klasisko kora repertuāru, kā arī gatavo tematiskās programmas dažādām svētku norisēm. “DZIEDONIS” piedalās Liepājas pašvaldības rīkotajos pasākumos un ar patstāvīgām koncertprogrammām labprāt viesojas dažādos Latvijas novados. Repertuārā latviešu tautasdziesmu apdares, patriotiskas un mīlas dziesmas, latviešu komponistu, tai skaitā liepājnieku, skaņdarbi. Katru gadu martā ansamblis sagatavo īpašu koncertu veltītu sievietēm. Vairākus gadus vīri ar panākumiem piedalījušies arī Latvijas Šlāgeraptaujā. Pēdējās koncertprogrammas tiek veidotas jau kā uzvedumi ar teatrāliem elementiem, sniedzot iespēju katram kolektīva dalībniekam izpausties kā solistam. Ansambļa vīru vidējais vecums, piedaloties skatēs, atļautu kvalificēties senioru kategorijai,  bet – Sirds vēl gluži mundra! Hei!

Nāc pulciņā, jo ”kamēr esam vienoti, neviens neko mums nespēj padarīt!”