Vokālais ansamblis “DZIEDONIS”

"Kamēr vari, tikmēr dari!" - mūsu kopā būšanas prieks un apliecinājums garīgās vērtības - dziesmas, nozīmībai ikdienas rūpju gaitās.

vadītājs
Valdis Aivars

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vokālā ansambļa „Dziedonis” vīri no kora par ansambli pārtapa 2013.gadā pēc kora 85 gadu jubilejas atzīmēšanas un XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku aizvadīšanas. Ansamblis sevi apliecinājis valsts mērogā kā veiksmīgu un regulāri koncertējošu kolektīvu, kas guvis augstu novērtējumu gan skatēs, gan dažādos konkursos. Vīri piedalījušies arī Latvijas Šlāgeraptaujā un ansambļa dziesmas skan Latvijas Radio 2.

Vokālais ansamblis joprojām cieņā tur klasisko kora repertuāru, izpilda latviešu tautasdziesmu apdares, patriotiskas un mīlas dziesmas, latviešu komponistu, tai skaitā liepājnieku, skaņdarbus, kā arī gatavo tematiskās programmas svētku norisēm. Katru gadu martā ansamblis sagatavo īpašu koncertu veltītu sievietēm. “Dziedonis” ar savām koncertprogrammām labprāt viesojas dažādos Latvijas novados. Programmas tiek veidotas kā uzvedumi ar teatrāliem elementiem, sniedzot iespēju katram kolektīva dalībniekam izpausties kā solistam. Ansambļa vīru vidējais vecums, piedaloties skatēs, atļautu kvalificēties senioru kategorijai,  bet – “Sirds vēl gluži mundra! Hei!”

Nāc pulciņā, jo ”kamēr esam vienoti, neviens neko mums nespēj padarīt!”