Vidējās paaudzes deju kolektīvs “KVĒLE”

"Kvēle" – tā ir mana mīlestība uz tautas deju un latviešu tautastērpiem mūža garumā, tie ir daudz draugu, skaistas emocijas, aizraujošas dejas, saviļņojoši koncerti, neaizmirstami Deju svētki. "Kvēle" man ļāvusi piedzīvot, izdejot un sajust to īpašo sajūtu, kas piemīt vien šai vietai - Latvijai.

vadītāja
Ingrīda Lūka

1969.gada 18.novembris kļuva par “KVĒLES” dzimšanas dienu, kad toreizējais vadītājs Aivars Frīdenbergs sasauca vienkopus visus dejotgribētājus un nodibināja deju ansambli. Sākumā ansamblis mitinājās kokapstrādes kombināta “Baltija” paspārnē, bet tā kā dejotgribētāju kļuva arvien vairāk, tad par kolektīva tālāko izaugsmi uzņēmās rūpnīcas “Sarkanais metalurgs” kultūras nams.

Pēc A.Frīdenberga aiziešanas aizsaulē, kolektīvu savā vadībā pārņēma “KVĒLES” repetitore Lilija Berga. 1998.gads nāca ar pārmaiņām. Pēc jubilejas koncerta kopā sanāca bijušie dejotāji, kuri bija gatavi atsaukt atmiņā dejošanas prasmi un godam saukties par TDA “KVĒLE” vidējo paaudzi.

1999.gadā kolektīvu pārņēma Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs. 2000.gadā vadītāja pienākumus uzņēmās bijusī dejotāja Ingrīda Lūka, un 2019.gadā “KVĒLE” nosvinēja savu 50 gadu jubileju ar krāšņu koncertu “Nekas jau nebeidzas”, kurā uz skatuves satikās gan bijušie, gan esošie kolektīva dejotāji, kā arī jaunākā paaudze no BDK “Krustiņi”, kas svinēja savu 25. gadadienu.

Pastāvēšanas laikā savu dejotprieku “KVĒLES” dalībnieki rādījuši Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, festivālos, koncertos, skatēs, kā arī ārzemju braucienos Ungārijā un Austrijā. Katru gadu aprīlī, kopā ar Liepājas Tautas mākslas un kultūras centru, kolektīvs rīko Tautas deju festivālu “Aprīļa pilieni”, kas noticis jau 15 reizes.

Savu lielo dejotprieku kolektīvs parāda katrā koncertā gan Latvijā, gan ārzemēs. Dejotāji lepojas, ka var piederēt tieši VPDK “KVĒLE” dejotāju ģimenei.