Tautas lietišķās mākslas studija “KURSA”

Rast ierosmi tautas mākslā, īpaši pievēršoties un izceļot Lejaskurzemes novada tradīcijas. Strādājot ar etnogrāfisko materiālu, sekot līdzi mūsdienu modes tendencēm.

vadītāja
Ilma Rubene

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs tautas lietišķās mākslas studijas „KURSA” pamatus 1958.gadā likusi tekstilmāksliniece Erna Ošele, izveidojot audēju un rokdarbnieču pulciņu. Gadu gaitā pulciņš veidojās par vienu no lielākajām studijām Latvijā, šo pozīciju saglabājot līdz mūsdienām. 1965.gadā pulciņa vadību pārņēma ilggadējā studijas dalībniece, Tautas daiļamata meistare Erna Pumpure. No 1993.gada studiju vada Tautas daiļamata meistare Ilma Rubene. Studijas mākslinieciskā konsultante ir Milda Dīriņa. „KURSAS” dalībnieki ierosmi rod tautas mākslā, īpaši pievēršoties un izceļot Lejaskurzemes novada tradīcijas. Pašlaik studijā dažādās sekcijās darbojas vairāk kā 50 dalībnieki – rokdarbnieces, audējas, adītājas, pinēji, dzintara apstrādātāji, keramiķi un kokapstrādātāji.

TLMS „KURSA” meistari savus darbus rādījuši ne tikai Baltijas valstīs, bet arī tālu pasaulē: Gruzijā, Krievijā, Polijā, Vācijā, Ungārijā, Holandē, Skandināvijas valstīs, kā arī citos kontinentos – Kanādā, Šrilankā, Bolīvijā, Japānā un Ķīnā.

Studijas „KURSA” rīkotās izstādes ir daudzveidīgas, meistari cenšas strādāt ne tikai ar etnogrāfisko materiālu, bet arī sekot līdzi mūsdienu modes tendencēm. To apliecina arī TLMS „KURSA” dalībnieku pievēršanās moderno rokdarbu veidiem, piemēram, šķīstošās plēves tehnikai. Dziesmu un deju svētkiem veltītās izstādes un studijas jubileju izstādes vienmēr ir dalībnieku un darbu skaita ziņā visbagātākās un tām meistari vienmēr īpaši gatavojas. 2018.gadā Liepājas muzejā bija skatāma studijas 60 gadu jubilejas izstāde “Rakstu līkloči”, kurā bija redzamas dažādas segas, lakati, cimdi, pašdarināti tērpi, dzintara rotas, pinumi un keramika, kā arī Dziesmu un deju svētku izstādes eksponāti. TLMS “Kursa” rīko ne tikai oriģinālizstādes, bet ik gadu piedalās arī citos pasākumos – Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā pasākumā “Radošais nemiers”, izstādē “Pastaiga Liepājā” un citos. Meistaru redzesloks regulāri tiek paplašināts, apmeklējot notikumus, seminārus un meistarklases ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.

2009./2010. mācību gadā sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldes Mājturības metodisko apvienību tika aizsāktas cimdu adīšanas stundas Liepājas skolās, kas veiksmīgi turpinās joprojām. Nodarbībās skolēni iepazīst gan studijas „KURSA” meistaru radītos Kurzemes novada etnogrāfiskos, gan arī mūsdienīgos cimdus.

Studijas “KURSA” meistares piedāvā:

  • lekcijas par etnogrāfijas tēmām (Kurzemes novada cimdi, etnogrāfisko rakstu elementi);
  • amatu demonstrējumus (aušana, tamborēšana, tapošana, vilnas vērpšana).