Vidējās paaudzes deju kolektīvs “RUCAVIETIS”

Mēs gribam, mums patīk un izdodas!

vadītāja
Linda Gintere

Jaunākais kolektīvs Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra dejotāju saimē ir vidējās paaudzes deju kolektīvs “RUCAVIETIS, kas savu darbību uzsācis 2018.gada vasarā, kad pēc Latvijas simtgades zīmē aizvadītajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem kopā sanāca daži dejas entuziasti un viņu pašu izraudzītā topošā kolektīva vadītāja – Vineta Egliena. Turpmākajās nedēļās tika uzrunāti draugi un radi, darba kolēģi un bijušie deju biedri, līdz tika sasniegts nepieciešamais dejotāju skaits, lai uzsāktu mēģinājumus. Ar milzu entuziasmu un dejotprieku paskrēja pirmie darbības mēneši un savā pirmajā koncertā kolektīvs piedalījās bez nosaukuma ar labvēļu aizlienētiem tērpiem mugurā. Tā kā vairāki dejotāji un kolektīva vadītāja bija Tautas deju ansambļa “Rucavietis” bijušie dejotāji, tad, pateicoties veiksmīgai apstākļu sakritībai, izdevās atjaunot uz laiku savu darbību pārtraukušo vidējās paaudzes deju kolektīvu “RUCAVIETIS” un tagad dejotājiem ir arī pašiem savi, skaisti tautastērpi.

Vineta Egliena veiksmīgi aizvadīja dejotājus līdz XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, bet pēc svētkiem, no 2023. gada augusta, kolektīva vadību uzņēmusies Linda Gintere.

Dejotāji regulāri piedalās Liepājai svarīgos pasākumos – Lieldienu svinēšanā, “Līvas ciema svētkos”, labdarības koncertā “Sadancojam Liepājā” un citos, kā arī sarīkojumos Liepājas deju apriņķī un citur Latvijā.

Rucavieši ar lepnumu nes uzticēto vēsturisko kolektīva nosaukumu, tur godā tā tradīcijas un izvirza mērķus ar skatu nākotnē.

Vidējās paaudzes deju kolektīva “RUCAVIETIS” dalībniekus vieno mīlestība uz deju, vēlme pilnveidot sevi un pavadīt brīvo laiku pozitīvā gaisotnē: “Esam gatavi uzņemt savā lokā jebkuru, kam ir tādas pašas dzīves vērtības, neatkarīgi no iepriekšējās dejošanas pieredzes!”