Vidējās paaudzes deju kolektīvs “RUCAVIETIS”

Mēs gribam, mums patīk un izdodas!

vadītāja
Vineta Egliena

Jaunākais kolektīvs Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra dejotāju saimē ir vidējās paaudzes deju kolektīvs “RUCAVIETIS, kas” savu darbību uzsācis 2018.gada vasarā, kad pēc Latvijas simtgades zīmē aizvadītajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem kopā sanāca daži dejas entuziasti un viņu pašu izraudzītā topošā kolektīva vadītāja – Vineta Egliena. Turpmākajās nedēļās tika uzrunāti draugi un radi, darba kolēģi un bijušie deju biedri, līdz tika sasniegts nepieciešamais dejotāju skaits, lai uzsāktu mēģinājumus. Ar milzu entuziasmu un dejotprieku paskrēja pirmie darbības mēneši un savā pirmajā koncertā kolektīvs piedalījās bez nosaukuma ar labvēļu aizlienētiem tērpiem mugurā. Tā kā vairāki dejotāji un kolektīva vadītāja bija Tautas deju ansambļa “Rucavietis” bijušie dejotāji, tad, pateicoties veiksmīgai apstākļu sakritībai, izdevās atjaunot uz laiku savu darbību pārtraukušo vidējās paaudzes deju kolektīvu “RUCAVIETIS”.

Nu jau kolektīva dejotāji tikuši paši pie saviem tautastērpiem un aktīvi piedalās Liepājai svarīgos pasākumos – Lieldienu svinēšanā, “Līvas ciema svētkos”, labdarības koncertā “Sadancojam Liepājā” un citos. Piedalāmies arī koncertos, sarīkojumos un festivālos Liepājas deju apriņķī un citur Latvijā.

Esam reizē gan vecs, gan jauns kolektīvs. Ar lepnumu nesam mums uzticēto vēsturisko kolektīva nosaukumu un turam godā tā tradīcijas, kā arī veidojam paši savu uzvedības kodeksu un izvirzām mērķus ar skatu nākotnē.

Vidējās paaudzes deju kolektīva “RUCAVIETIS” dalībniekus vieno mīlestība pret deju, vēlme pilnveidot sevi un pavadīt brīvo laiku pozitīvā gaisotnē. Esam gatavi uzņemt savā lokā jebkuru, kam ir tādas pašas dzīves vērtības, neatkarīgi no iepriekšējās dejošanas pieredzes.