Bērnu deju kolektīvs “KRUSTIŅI”

Rast bērniem iespēju izjust personīgu gandarījumu, emocionālu un estētisku pārdzīvojumu, darboties skaņu un kustību pasaulē, sniegt iespēju atklāt dažādus sevis pašizpausmes veidus.

vadītāja
Inta Āboliņa

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra bērnu deju kolektīvs “KRUSTIŅI” – tie ir ap 50 dejot griboši bērni un jaunieši no 4 līdz 15 gadiem divās vecuma grupās, kuri ik gadu dejo vismaz 15 koncertos gan pašu mājās, gan ciemojoties citās pilsētās un rajonos. Dejotāji ir aktīvi un regulāri Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki.

2019.gada rudenī kolektīvs ar plašu vērienu nosvinēja savu 25 gadu jubileju. Koncerts tika veidots kopā ar Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvu “KVĒLE”, kas atzīmēja savu 50.jubileju. Uz skatuves satikās ģimenes, kuru bērni dejoja “KRUSTIŅOS”, bet to vecāki un vecvecāki – “KVĒLĒ”.

Bērnu deju kolektīvs “KRUSTIŅI” regulāri piedalās pilsētas un valsts mēroga pasākumos un festivālos. Svarīgs sezonas notikums ir ikgadējais festivāls „Latvju bērni danci veda”, kas katru reizi norisinās citā Latvijas pilsētā. 2001.gadā „Krustiņi” piedalījās svētku “Rīgai – 800” bērnu dienas koncertā „Dāvana savai Rīgai” ar pašu iestudētu programmu „Minku parks”. Ar savām koncertprogrammām „KRUSTIŅI” ir piedalījušies arī citu valstu rīkotajos festivālos Čehijā, Vācijā, Igaunijā un Ungārijā.

Kopš 2002. gada pavasara „KRUSTIŅI” arī paši rīko festivālu “Pilna sauja dzintariņu”, kur dejā satiekas draugi no vairākām Latvijas pilsētām.

Kolektīva darbības mērķis ir radīt interesi par deju un vēlēšanos dejot, veidojot stāju un ritma izjūtu, prasmi darboties saskaņā ar sevi un kolektīvā.