Tautas dziesmu ansamblis “VOĻŅICA”

Aizraut klausītājus ar savu muzikālo, dinamisko priekšnesumu, krāsainību un dzirkstošo temperamentu.

vadītāja
Tatjana Beļikova

Liepājas tautas mākslas un kultūras centra tautas dziesmu ansamblis „VOĻŅICA”, kurā savu kultūru saglabā un attīsta dažādu tautību cilvēki, dibināts 1990.gada 1.aprīlī. No 2003.gada rūpes par ansambļa vadību uzņēmusies Tatjana Beļikova.

Tautas dziesmu ansamblī “VOĻŅICA” dzied un spēlē 15 dalībnieki – 10 dziedošas sievietes un 5 vīrieši, kuri gan dzied, gan spēlē mūzikas instrumentus – ģitāras, balalaikas, vijoles, bajānus, basģitāru un bungas. Kolektīva dalībnieku vidū ir dažādu profesiju pārstāvji – arhitekti, skolotāji, režisori, dakteri u.c., kuri meklē un atrod radošo piepildījumu dziesmā.  Nozīmīgu ieguldījumu kolektīvā atstājis koncertmeistars un bajānists Vasilijs Jeršovs (1936.-2021.), kurš ar ansambli “VOĻŅICA” kopā muzicēja 26 gadus. No 20121.gada septembra ansambļa koncertmeistars ir Petro Koniks.

Savas pastāvēšanas laikā „VOĻŅICA” piedalījusies neskaitāmos konkursos un festivālos, kuros iegūti gan diplomi, gan godalgotas vietas, nopelnot atzinību ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Lielākais notikums bijusi panākumiem bagātā dalība starptautiskajā festivālā „Eiro Folk 2012” Bulgārijā, kur iegūta 1. vieta un Grand Prix, “International Competition and Festival of Folklore, Dance and Music RIMINI FEST 2018” Itālijā, kur iegūta 1. vieta un zelta medaļa.

Ansambļa repertuārā iekļautas krievu, baltkrievu, ukraiņu, čigānu, ebreju, spāņu, itāļu un latviešu dziesmas. Tautas dziesmu ansamblis „VOĻŅICA” aizrauj klausītājus ar savu muzikāli dinamisko priekšnesumu, krāsainību un dzirkstošu temperamentu.