Sieviešu koris “AIJA”

Caur mūziku bagātināt sievietes iekšējo pasauli, ļauties ceļošanas un sevis pilnveidošanas burvībai.

vadītāja
Gunta Vite

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris „AIJA” dibināts 1992. gadā diriģentes Guntas Vites vadībā. Kora repertuārs ir plašs un daudzveidīgs – no renesanses šedevriem līdz mūsdienu komponistu žuburotajām partitūrām. Koris “AIJA” ir Liepājas kultūras dzīves nozīmīga sastāvdaļa, daudzu Latvijas un Starptautisko koru konkursu laureāts. Kopš 1996.gada sieviešu koris ”AIJA” ir piedalījies vairāk kā 25 starptautiskos koru konkursos (Itālijā, Francijā, Čehijā, Lielbritānijā, Spānijā, Lietuvā, Ungārijā u.c.), kā arī ieguvis godalgotas vietas 4. Pasaules koru olimpiādē Ķīnā un 8. Pasaules koru olimpiādē Rīgā.

Izdoti divi sieviešu kora “AIJA” mūzikas albumi CD formātā – “Aija” (1998.) un “Uzvelk baltu zēģelīti” (2016.), kurā apkopots pēdējo 15 gadu mākslinieciskās darbības rezultāts. Jubilejas albumā iekļauti vairāki skaņdarbi, kurus komponisti radījuši tieši sieviešu korim “AIJA”. Korim izveidojusies cieša sadarbība ar komponisti Selgu Menci, kura komponējusi lielformas vokāli instrumentālos darbus “Zemes dziesma” (2002.) un kantāti “Vētras klusumā” (2017.). Korim dziesmas rakstījuši arī komponisti R. Kalsons, A. Engelmanis, A. Kontauts, J. Strazds un citi. Koris “AIJA” bieži koncertē kopā ar Latvijas labākajiem vīru koriem “Gaudeamus”, “Dziedonis”, “Brocēni”, “Nīca”, “Ozols”.

Jaunākie un nozīmīgākie notikumi kora dzīvē:

  • dalība koru festivālā Toskānā, Itālijā, (2017.)
  • dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos (2018.)
  • labdarības koncerti Gruzijā (2019.)
  • Kurzemes Dziesmusvētki (2019.)
  • E. Melngaiļa mūzikas svētki (2019.)

Kora dziedātājas Agritas pārdomas par esību šajā kolektīvā: “Korī “Aija” dziedu no 1995.gada. Esmu pateicīga par kopā muzicēšanas pieskārieniem, brīnišķīgajiem ceļojumu iespaidiem, konkursu pieredzi, Dziesmu svētku un Pasaules koru olimpiāžu prieka enerģiju. Koris “Aija” mani ir ļoti bagātinājis – esmu baudījusi Gaudi, Dalī, Vatikāna muzeju, dziedājusi Svētā Pētera katedrālē, vērojusi gondolas un maskas Venēcijā, skaistos kalnus Toskānā, apciemojusi Kazbeku Gruzijā.”

Mūsu moto: „Aijas” brīvas kā kaijas!