Liepājas Tautas fotostudija „FOTAST”

Apvienojot dažāda līmeņa fotogrāfus, foto entuziastus, amatierus un māksliniekus, piedāvāt tiem izaugsmes iespējas piedaloties pasākumos un foto izstādēs, celt fotogrāfijas māksliniecisko vērtību un kvalitātes.

vadītāja
Iveta Herbsta

Liepājas Tautas fotostudijas pirmsākumi meklējami tālajā 1958.gadā, kad Visvaldis Blankenburgs, Gunārs Kopštāls un Huberts Stankevičs pilsētas kultūras namā nodibināja fotopulciņu.

Tālākos gadus raksturo strauja studijas dalībnieku mākslinieciskā izaugsme un kolektīva nostiprināšanās. 1963.gadā izveidojās Liepājas fotoklubs, par kura priekšsēdētāju ievēlēja Hubertu Stankeviču. Arī turpmākajos gados tika turpinātas labi iekoptās tradīcijas.

Līdz 2013.gadam fotostudiju vadīja Varis Sants, savukārt no 2013.gada līdz 2016.gadam kluba vadītājs bija Jānis Vecbrālis, kura laikā tika realizēts projekts “Liepājas iela Latvijas garumā”.

No 2016.gada līdz 2020.gada novembrim studiju vadīja Līga Evaldsone. Šobrīd studiju vada Iveta Herbsta, kura aktīvi iesaista dalībniekus gan mācībās, gan dažādās tematiskās izstādēs.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra tautas fotostudija “FOTAST” ik gadu rīko vismaz divas studijas dalībnieku izstādes, organizē foto plenērus un pieaicina profesionālus māksliniekus studijas biedru apmācībām, profesionālai un mākslinieciski radošai izaugsmei.

2018.gada nogalē, atzīmējot „FOTAST” 60 gadu pastāvēšanas jubileju, bija noorganizēts „Foto Forums”, kurā piedalījās fotogrāfi no visas Latvijas.

2021.gada rudenī fotostudijas dalībnieku darbi bija skatāmi izstādē Sanktpēterburgā, Krievijā.

Fotostudijā darbojas vairāk nekā 20 dalībnieki, kas ir dažādu žanru pārstāvji – ainavisti, portretisti, makro kā arī komercfotogrāfijas jomā strādājošie. Fotogrāfijas laikmetā, kad ikvienam ir iespēja fotografēt ar visdažādāko foto tehniku – sākot ar viedtālruni, analogo vai digitālo spoguļkameru – fotostudijas mērķis ir aktualizēt fotogrāfa ētikas normas, celt fotogrāfijas māksliniecisko izpratni un vērtības, kā arī veidot sadarbību ar citām foto biedrībām gan vietējā, gan ārvalstu mērogā.