Folkloras kopa “SAKNES”

Koši, koši es dziedāju
Lielā ļaužu pulciņā.
Kā man bija nedziedāt-
Visi mani klausījās.

vadītāja
Rudīte Nikolovska

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra folkloras kopu “SAKNES” 1977.gadā, toreizējā  Skolotāju namā, izveidoja pensionētā skolotāja, liela dziesmu mīļotāja un folkloras vācēja Marta Štolcmane. No 2012.gada kolektīva vadītāja ir Rudīte Nikolovska. Lai arī gadu gaitā mainījušās dziedātāju paaudzes, “SAKNES” joprojām ir izteikti senioru kolektīvs.

Folkloras kopas “SAKNES” repertuāra pamatā ir pirmās vadītājas pierakstītās  melodijas no viņas dzimtās puses – Vērgales, Cīravas, Dunalkas, Sakas, Rāvas. Tās izpildītas tradicionālajā dziedāšanas manierē, kur skaņveide apgūta un pārmantota no paaudzes paaudzē.

Uzstājoties skolās, bērnudārzos, senioru sarīkojumos, “SAKNES” aicina izdzīvot un izdziedāt senos gadskārtu svētku rituālus, veicinot to izpratni un pārmantojamību. Folkloras kopas dziesmu pūrs tiek regulāri papildināts, turpinot apgūt un popularizēt folkloras mantojumu.