Liepājas BĒRNU TEĀTRIS

Būt vienmēr kustīgiem un lustīgiem! Nekad nenolaist astes!

vadītāja
Anita Strazdiņa-Vītola

Bērnu teātra studija savu darbību uzsāka 1969.gadā. Kolektīva dalībnieki ir Liepājas vispārizglītojošo skolu audzēkņi. BĒRNU TEĀTRA repertuārā ir dažādi dzejas, teātra un svētku uzvedumi, ar kuriem kolektīvs labprāt viesojas arī izglītības iestādēs, bibliotēkās un citviet. 2017.gadā BĒRNU TEĀTRIS ar izrādi viesojās Vācijā, kur saņēma atzinīgu skatītāju novērtējumu. Kolektīvs regulāri gūst godalgotas vietas gan pilsētas, gan valsts skatēs un konkursos. No 2004.gada kolektīvs iestudē arī uzvedumus par Bībeles tēmām.

Kolektīvu no tā dibināšanas brīža līdz savai aiziešanai Mūžībā (30.06.2022.) vadīja režisore Vita Pētersone, kura 2009. un 2019.gadā ieguva titulu “Gada Liepājnieks” par ieguldījumu bērnu teātra mākslas attīstībā Liepājā un teātra mīlestību ieaudzinot vairākām liepājnieku paaudzēm.

Pateicoties pārdomātam repertuāram un labai sadarbībai ar skolām, ko veidoja un uzturēja V.Pētersone, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra BĒRNU TEĀTRA izrādes vienmēr ir labi apmeklētas, afišas nereti rotā uzraksts “Izpārdots!”.

Šobrīd repertuārā:

  • K.Skalbe “Kaķīša dzirnavas”
  • A.Tolstojs “Zelta atslēdziņa”
  • J.Mīle un U.Hūbs „Pulksten astoņos pie Noasa šķirsta”
  • Uzvedums par Bībeles tēmām “Eņģeļi varavīksnes krāsās”
  • H.Paukšs “Raganas trīs noslēpumi” u.c.