Amatierteātris “PROJEKTS”

Pulcēt dažādu jomu speciālistus, kuriem tuva teātra māksla un, kas vēlas pilnveidot savas prasmes un mainīt sevi. Kolektīvs vēlas popularizēt teātra mākslu dažādu paaudžu vidū, izejot no ierastā formāta.

producente
Kristīne Šokoleja-Šokolaite

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatierteātris “PROJEKTS” dibināts 2019.gada janvārī ar mērķi pulcināt aktīvus un radošus cilvēkus, kuri nebaidās no izaicinājumiem un jaunām teātra mākslas realizācijām, un ir atvērti jaunu projektu veidošanai. Jaunas interpretācijas, nestandarta formāts un izrādīšanas vietas – tas ir jaunā kolektīva formāts. Amatierteātra “PROJEKTS” pamatu veido bijušā Metalurgu tautas teātra dalībnieki, kā arī iesaistījušies jauni radoši domubiedri.

2020.gada februārī savus skatītājus priecēja pirmā jaunizveidotā kolektīva izrāde – Janas Egles stāsta “Aiziet jūriņā” dramatizējums režisores Karīnas Tatarinovas režijā. Strādājot pie darba realizācijas tika veikta detalizēta materiāla avota izpēte, kas ļāvusi stāstam atdzīvoties savdabīgā veidā. Amatierteātru skatē uzvedums ieguvis titulu “Gada izrāde 2019”.

2021.gada septembrī Liepājas stacijas ēkā pirmizrādi piedzīvos laikmetīga, skatītājus iekļaujoša kopienas teātra izrāde “Mūra pils tuksnesī”, kas top Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sadarbībā ar fondu “INITIUM” un dramaturģi un režisori Sandiju Santu.

Moto: Pastāvēs, kas pārvērtīsies. /Rainis/