LIEPĀJAS TAUTAS TEĀTRIS

Vairojot dalībnieku spēles prieku un piedāvājot jēgpilnas laika pavadīšanas iespējas Kurzemes ļaudīm, turpināt un kopt amatierteātra tradīcijas Latvijā.

vadītāja
Ināra Kalnarāja

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra TAUTAS TEĀTRIS ir darbīgu, dzīvespriecīgu un draudzīgu cilvēku kopa, kas atsaucas mūsdienīgiem radošiem izaicinājumiem, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības un izceļot liepājniecisko. Šis ir tradīcijām bagāts amatierteātra kolektīvs, kas pastāv kopš 1954.gada un tajā apvienojušies vairāku paaudžu dalībnieki. Repertuārā ir latviešu un pasaules dramaturģijas klasika, muzikāli iestudējumi un dzejas uzvedumi, kuros liela nozīme ir saliedētai ansambļa saspēlei. Katru gadu top 1–2 izrādes un dažādas koncertprogrammas – Ziemassvētkiem, Teātra dienai, Līgo vakaram, Dzejas dienām u.tml. Teātrim īpaša ir Liepājas dzejnieka Olafa Gūtmaņa daiļrades popularizēšana.

LIEPĀJAS TAUTAS TEĀTRA izrādes iestudējuši Kārlis Locenieks, Astra Skrodele, Vita Pētersone, Agnese Ose, Pēteris Vīksne, Ināra Kalnarāja un citi. Repertuārā spēlētas tādas izrādes, kā “Kuršu Vikingi”, “Kā rodas izrāde”, “Sievu kari ar Belcebulu”, “Dzimtās zemes kārs un gaismas izslāpis”. Kopš 2007.gada LIEPĀJAS TAUTAS TEĀTRIS rīko starptautisku amatierteātru festivālu „Te un nekur citur” (2007., 2008., 2009., 2011., 2013., 2015., 2017., 2019.). Šobrīd sagatavošanas procesā top jauna izrāde pēc Kārļa Skalbes pasaku motīviem “Kad koki runāja”.

LIEPĀJAS TAUTAS TEĀTRIS pieder pie nozīmīgākajiem Latvijas amatierteātru kolektīviem, ir vairākkārt izvirzīts skates „Gada izrāde” finālam (2001., 2005., 2010., 2015. u. c.), piedalījies starptautiskos festivālos Latvijā un ārpus tās robežām, iekļauts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku amatierteātru programmā. Vairāku aktieru darbs augstu novērtēts valsts mēroga skatēs.

2021.gadā, Teātra dienā, režisore Inārai Kalnarāja godināta ar Latvijas Nacionālā kultūras centra Īpašo Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu teātra mākslā, Liepājas pilsētas un tuvējo novadu kultūrvides veidošanā un tradicionālās kultūras saglabāšanā.